Skip to main content

Bachelorprojekt

4 ting du skal vide om bachelorprojektet

Bachelorprojektet er en selvstændig hjemmeopgave, der vægter 15 ECTS og er placeret på det sidste år af din bacheloruddannelse.

I bachelorprojektet får du mulighed for at arbejde akademisk med et afgrænset fagligt emne, som du selv har valgt. I bachelorprojektet skal du bl.a. kunne:

  • afgrænse og definere et emne for bachelorprojektet og med udgangspunkt heri formulere en klar problemstilling.
  • undersøge, analysere og diskutere problemstillingen ved hjælp af relevante faglige teorier og metoder.
  • tage kritisk stilling til benyttede kilder og kvalificeret kunne redegøre for relevant forskningslitteratur.
  • evaluere og revidere egne metodiske og teoretiske tilgange.

Du skal have en så solid faglig viden, at du er i stand til selv at formulere undersøgelsesspørgsmål, der dykker længere ned i faget end tidligere eller som kombinerer viden på en ny måde. Du skal have overblik over hvilke videnskabelige metoder, du kan bruge og du skal øve dig i at vælge den mest hensigtsmæssige fremgangsmåde til det problem, du undersøger. 

Læs mere om kravene til dit bachelorprojekt i bachelorprojektets fagbeskrivelse.

Formålet
Formålet med projektet er, at du skal demonstrere din evne til at formulere, analysere og bearbejde problemstillinger inden for et afgrænset fagligt emne.

Formalia
Udover at kende de indholdsmæssige krav til dit bachelorprojekt, skal du også sætte dig godt ind i formalia til opgaven. Fx er det en god idé, at du - inden du går i gang med at skrive - ved, hvor mange sider, projektet må fylde. Du finder formalia, herunder sidetal, i bachelorprojektets fagbeskrivelse.


forløbsmodellen kan du se, hvor på din uddannelse bachelorprojektet er placeret. Du har dog mulighed for at udarbejde bachelorprojektet både forår og efterår, hvis det passer bedre ind i din studieplan. 


Der er vigtige datoer du skal være opmærksom på, når du skriver dit bachelorprojekt.

 

Orienter dig i skemaet her, for at se de datoer der er gældende, hvis du skriver i henholdsvis forårs- eller efterårssemestret.

 

 Forårsemestret   Efterårssemestret Hvad skal du gøre?  Hvordan?
20.-30. november  20.-30. maj Tilmeld dig bachelorprojektet via. kursustilmeldingen. Selvbetjeningen
15. november  1. juni  Ansøg om godkendelse af emne og anmod om vejleder.  Find blanket under studieblanketter
 15. januar  15. august Afleveringsfrist, kontrakt . Find blanket under studieblanketter
 15. maj
(eller førstkommende hverdag)
1. december
(eller førstkommende hverdag)
Afleveringsfrist, bachelorprojekt. SDU's digitale platform
 15. august
(eller førstkommende hverdag)
1. februar
(eller førstkommende hverdag)
Mulig afleveringsfrist, reeksamen bachelorprojekt (kun hvis du har været tilmeldt den ordinære prøve og tilmelder dig reeksamen. Se eksamensregler pkt. 4.).  SDU's digitale platform


Hvis du ikke består dit 1. forsøg har du ret til et møde med din vejleder, hvor I kan drøfte, hvad du skal fokusere på til reeksamen. Der er ikke nogle fastlagte regler om, hvad du skal ændre i din opgave - det er en faglig vurdering, som din vejleder laver.

Du skal selv tilmelde dig reeksamen
Hvis du ikke består eller ikke afleverer ved dit 1. forsøg, bestemmer du selv, om du vil tilmelde dig den efterfølgende reeksamen eller om du vil vente til næste gang, der udbydes eksamen ordinært. For bachelorprojekt i efteråret er reeksamen placeret i februar, for bachelorprojekt i foråret er reeksamen placeret i august (se fristerne i punkt 3).

Du har 3 eksamensforsøg
Du har 3 forsøg til at bestå dit bachelorprojekt - se eksamensregler.Har du brug for hjælp?

➤ Du kan altid ta' fat i Studievejledningen på Humaniora


Bachelorseminar

Forud for dit bachelorprojekt, inviteres du til bachelorseminar.

Læs mere

Sidst opdateret: 27.08.2021