Bachelorprojekt

Bachelorprojektet vægter 15 ECTS og er placeret på det sidste år af din bacheloruddannelse. Formålet med projektet er, at du skal demonstrere din evne til at formulere, analysere og bearbejde problemstillinger inden for et afgrænset fagligt emne.

Processen for bachelorprojektet

1. Hvad skal du vide om bachelorprojektet?

Bachelorprojektet er en selvstændig hjemmeopgave . I bachelorprojektet får du mulighed for at arbejde akademisk med et afgrænset fagligt emne, som du selv har valgt. I bachelorprojektet skal du bl.a. kunne:

  • afgrænse og definere et fagligt problem på et videnskabeligt niveau.
  • undersøge, analysere og løse faglige problemer ved hjælp af relevante faglige teorier og metoder.
  • (kritisk) vurdere fagets forskellige teorier og metoder.
  • argumentere på et grundlæggende videnskabeligt grundlag.

Læs mere om kravene til dit bachelorprojekt i bachelorprojektets fagbeskrivelse.

Formålet
Du skal have en så solid faglig viden, at du er i stand til selv at formulere undersøgelsesspørgsmål, der dykker længere ned i faget end tidligere eller som kombinerer viden på en ny måde. Du skal have overblik over hvilke videnskabelige metoder, du kan bruge og du skal øve dig i at vælge den mest hensigtsmæssige fremgangsmåde til det problem, du undersøger. 

Læs hvordan du laver en god akademisk opgave.

Formalia
Udover at kende de indholdsmæssige krav til dit bachelorprojekt, skal du også sætte dig godt ind i formalia til opgaven. Fx er det en god idé, at du - inden du går i gang med at skrive - ved, hvor  mange sider, projektet må fylde. Du finder formalia, herunder sidetal, i bachelorprojektets fagbeskrivelse

2. Hvornår skal du skrive bachelorprojekt?

I forløbsmodellen kan du se, hvor på uddannelsen bachelorprojektet er placeret. Du har dog mulighed for at udarbejde bachelorprojektet både forår og efterår, hvis det passer bedre ind i din studieplan. 

Bachelorseminar
Du vil blive inviteret til et bachelorseminar, hvor du får yderligere information omkring projektet. Det fremgår af din studieordning, hvornår og hvordan seminaret afholdes.

Hvis du skriver bachelorprojekt på et andet tidspunkt end der, hvor det er placeret i forløbsmodellen, kan det påvirke dine muligheder for at følge bachelorseminariet på din uddannelse.

3. Vigtige datoer for bachelorprojekt i forårssemestret

Hvis du på din uddannelse skriver bachelorprojekt på dit 6. semester, skal du aflevere den 15. maj. Hvis du ikke består, kan du tilmelde dig reeksamen i august.

 

Hvis du ikke skriver eller består på 6. semester
Hvis du af forskellige årsager ikke skriver (eller består) bachelorprojektet på dit 6. semester, er der også mulighed for, at du kan skrive det i efterårssemesteret med aflevering i december. Hvis du ikke består i december, kan du tilmelde dig reeksamen med aflevering i februar.

Hvornår? Hvad skal du gøre?  Hvordan?
15.november   Anmod om vejleder  Find blanket under studieblanketter
20. - 30. november    Tilmeld bachelorprojektet via undervisningstilmelding  Selvbetjeningen
 15.januar   Afleveringsfrist, kontrakt  Find blanket under studieblanketter
 15.maj  Afleveringsfrist, bachelorprojekt Blackboard
 15. august   Mulig afleveringsfrist reeksamen, bachelorprojekt (kun hvis du har været tilmeldt den ordinære prøve og kun hvis du tilmelder dig reeksamen .Se eksamensregler pkt. 4.)  Blackboard

4. Vigtige datoer for bachelorprojekt i efterårssemesteret

Hvis du på din uddannelse skriver bachelorprojekt på dit 5. semester skal du aflevere det den 1. december. Hvis du ikke består, kan du tilmelde dig reeksamen med aflevering 1. februar.

Hvis du ikke skriver eller består på 5. semester
Hvis du af forskellige årsager ikke skriver (eller består) bachelorprojekt på dit 5. semester, er der også mulighed for, at du kan skrive det i forårssemesteret med aflevering i maj. Hvis du ikke består i maj, kan du tilmelde dig reeksamen med aflevering i august.


 Hvornår? Hvad skal du gøre?  Hvordan?
20. - 30. maj  Tilmeld bachelorprojektet via undervisningstilmelding  Selvbetjeningen
Senest 1. juni   Anmod om vejleder Find blanket under studieblanketter
15. august   Afleveringsfrist, kontrakt  Find blanket under studieblanketter
 1. december Afleveringsfrist, bachelorprojekt Blackboard
 1. februar   Mulig afleveringsfrist reeksamen, bachelorprojekt (kun hvis du har været tilmeldt den ordinære prøve og kun hvis du tilmelder dig reeksamen .Se eksamensregler pkt. 4.)  Blackboard
5. Find emne og søg om vejleder

Det er en god idé at finde et emne i god tid. Du kan for eksempel søge sparring hos dine undervisere eller undersøge, hvad andre studerende har skrevet om. Selvom du evt.  følger et sidefag/tilvalg, skal du skrive bachelorprojekt i dit centrale fag.

Frist for valg af emne og ansøgning om vejleder
Hvis du skal skrive bachelorprojekt i foråret, skal du vælge emne og søge om vejleder senest den 15. november.

Hvis du skal skrive bachelorprojekt i efteråret, skal du vælge emne og søge om vejleder senest den 1. juni.

Godkendelse af emne, herunder ansøgning om vejleder, skal du aflevere via en blanket, som du finder under Studieblanketter. Hvis du skriver sammen med andre, skal I kun aflevere én ansøgning om emne og vejleder.

Skrive for en virksomhed eller organisation? 
Du kan vælge at skrive dit bachelorprojekt for eller i samarbejde med en virksomhed eller organisation, hvis du ønsker at lave en mere praksisorienteret opgave. Du kan fx se, om der er nogle projektopslag ved SDU jobbank eller få hjælp fra Karrierevejledningen. Det kan styrke dit CV at have samarbejdet med en virksomhed, når du skal ud og søge job. 

Få sparring hos din vejleder, hvis du ønsker at lave en praksisorienteret opgave.

6. Udfyld og aflever kontrakt

Når du har fået tildelt en vejleder, skal du i samarbejde med ham/hende afgrænse dit emne, så det passer til omfanget af et bachelorprojekt.

Derefter kan du udfylde bachelorprojektkontrakten. I kursets fagbeskrivelse kan du se, hvilke bilag du skal vedlægge til bachelorprojektkontrakten. Det kan fx være litteraturliste, vejledningsplan eller projektbeskrivelse.

Sådan afleverer du bachelorprojektkontrakten 
Du udfylder og afleverer bachelorkontrakten via blanketten som du finder under Studieblanketter (se fristerne i punkt 3 og 4).

Vejlederen skal godkendte kontrakten. Du modtager en mail, når den er godkendt. 

7. Vejledning

I forbindelse med dit bachelorprojekt er der afsat 6 timers vejledning, inden du afleverer. I de 6 timer indgår selve vejledningen og vejlederens forberedelsestid forud for møderne med dig.

Sådan bruger du din vejleder
Det er vigtigt for din proces med bachelorprojektet, at du har et godt samarbejde med din vejleder.

Din vejleder er der for at hjælpe dig på de områder, hvor du har brug for sparring og inspiration. Du får derfor mest ud af vejledningen, hvis du løbende viser ham/hende dine ufærdige idéer og produkter.

Aftal altid med din vejleder, hvordan kontakten skal foregå, og hvordan I forestiller jer, at de 6 timers vejledning, skal fordeles. Skal den være hyppig (fx på mail) eller vil I foretrække enkelte længere møder? Skal vejlederen læse (og dermed forberede) en masse?

Eksempler på hvordan vejledning kan foregå

  • 3 møder af en times varighed fordelt over hele perioden.
  • 1 møde af en times varighed før godkendelse af emne, 2 møder af en times varighed spredt ud over perioden efter kontrakten er udarbejdet og godkendt.
  • 2 møder af 30 minutters varighed før godkendelse af emne, 2 møder af en times varighed efter godkendelse af emne.

Inden du går til et vejledningsmøde, bør du altid gøre dig klart, hvad du forventer af vejledningen, og hvordan du vil prioritere vejledningstiden, så du får optimalt udbytte. Tag selv teten på at få lavet en agenda til hvert møde.

Læs Studypedias gode guide til samarbejdet med din vejleder.

8. Bedømmelse

Bedømmelsesfristen for bachelorprojektet er 5 uger. På bachelorprojekter med mundtligt forsvar bliver bedømmelsesfristen udvidet med en uge.

9. Hvis du ikke består dit bachelorprojekt

Hvis du ikke består dit 1. forsøg har du ret til et møde med din vejleder, hvor I kan drøfte, hvad du skal fokusere på til reeksamen. Der er ikke nogle fastlagte regler om, hvad du skal ændre i din opgave - det er en faglig vurdering, som din vejleder laver.

Du skal selv tilmelde dig reeksamen
Hvis du ikke består, bestemmer du selv, om du vil tilmelde dig den efterfølgende reeksamen eller om du vil vente til næste gang, der udbydes eksamen ordinært. For bachelorprojekt i efteråret er reeksamen placeret i februar, for bachelorprojekt i foråret er reeksamen placeret i august (se fristerne i pkt. 3 og 4).

Du har 3 eksamensforsøg
Du har 3 forsøg til at bestå dit bachelorprojekt - se eksamensregler.

Har du spørgsmål til bachelorprojektet?

Kontakt Studievejledningen på Humaniora.
Hvis du har spørgsmål af faglig karakter, kan du tage fat i din vejleder.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies