Skip to main content

Studieblanketter

Projektkontrakter

Emne Læs om reglerne   Blanket
Bachelorprojekt
Regler og procedure for bachelorprojekt   Brug SPOC til at indsende:
- Emne og anmodning om vejleder
- Kontrakt for bachelorprojektet
Fortrolighed   Fortrolighed af BA-projekter - dansk

Fortrolighed af BA-projekter - tysk

Fortrolighed af BA-projekter - engelsk
Eksamen
tekstbehandlingsprogram.docx

tekstbehandlingsprogram.rtf

tekstbehandlingsprogram.odt

regneark.xlsx

regneark.odt

eksamensmonitor
 Diverse  

Adresseændring
Gæstestuderende: Registration form
Vejledende karakteromregningstabel
Udarbejdelse af forsiderUndervejs i studiet

Ind/ud af universitetet

Emne Læs om reglerne Blanket
Orlov Om orlov Ansøg om orlov
Genindskrivning Om genindskrivning Blanket til genindskrivning
Udmeldelse Om udmeldelse Blanket til udmeldelse