Skip to main content

Studieblanketter

Projektkontrakter

Emne Læs om reglerne   Blanket
Bachelorprojekt
Regler og procedure for bachelorprojekt   Brug SPOC til at indsende:
- Emne og anmodning om vejleder
- Kontrakt for bachelorprojektet
Fortrolighed   Fortrolighed af BA-projekter - dansk

Fortrolighed af BA-projekter - tysk

Fortrolighed af BA-projekter - engelsk
Eksamen
tekstbehandlingsprogram.docx

tekstbehandlingsprogram.rtf

tekstbehandlingsprogram.odt

regneark.xlsx

regneark.odt

eksamensmonitor
 Diverse  

Adresseændring
Gæstestuderende: Registration form
Vejledende karakteromregningstabel
Udarbejdelse af forsiderUndervejs i studiet

Emne Læs om reglerne Blanket
Udlandsophold Ophold i udlandet Søg om udvekslingsplads eller stipendium
Projektorienteret forløb (praktik) Om projektorienteret forløb

Brug SPOC til at indsende Projektaftale inkl. vejlederaftale
Kandidat Optagelse på kandidat Ansøg om kandidat
Kandidat før afsluttet bachelor Om at begynde på kandidat før bachelor Ansøgningsblanket til kandidat før bachelor
Eksamensklage Klagevejledning

Eksamensregler
Blanket til eksamensklage
 Projektsamarbejde  Projektsamarbejde  Aftale for projektsamarbejde og fortrolighedserklæring 

Ind/ud af universitetet

Emne Læs om reglerne Blanket
Orlov Om orlov Ansøg om orlov
Genindskrivning Om genindskrivning Blanket til genindskrivning
Udmeldelse Om udmeldelse Blanket til udmeldelse

Sidst opdateret: 24.09.2019