Skip to main content

Bjørn Ribers

Telefon: 22489022
Email: ribers@sdu.dk
Webside: https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/persons/bjri

Ekspertise inden for: Velfærdsprofessioner | Professionsetik Velfærdsstat | Uddannelsesstudier | Interkulturel pædagogik | Psykologi 

Anvendte teorier og metoder: Aktionsforskning | Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) | Kvalitativ forskning | Mixed methods

Eksempler på BA-projekter/specialer, jeg har vejledt: 

Under udarbejdelse

Bjørn Ribers