Skip to main content

Fagbeskrivelser Efterår 2018

Fagbeskrivelserne er godkendt af studienævnet med mindre andet fremgår. 
Mindre rettelser vil kunne forekomme frem til semesterstart.

5. semester:
-Studerende startet 2016

Obligatorisk
Eventmanagement 2 - planlægning, praksis og evaluering
Erhvervsøkonomisk Seminar - læs mere her.
 * Valgfag 10 ECTS

* Valgfag
Der tages generelt forhold for ændringer til udbuddet af valgfag.

Valgfag udbudt af Studienævn for Erhvervsøkonomi:
Obligationsteori
Projektorienteret forløb - læs mere her.
International Business Management and Strategies

Forhåndsgodkendte valgfag udbudt af andre studienævn:
Markedskommunikation og virksomhedsstrategi i praksis (Afventer godkendelse)

Merit 3. semester
-Studerende startet 2017

Obligatorisk
Bachelorprojekt

Der tages forbehold for ændringer.

Sidst opdateret: 17.08.2018