Skip to main content

Fagbeskrivelser 2017-2018

Linjebeskrivelse Slagelse Sports- og Eventmanagement optag 2016

NYE BEKENDTGØRELSER:
Universitetet gør opmærksom på, at de bekendtgørelser, der er omtalt i studieordningerne er ophævet. I stedet for bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 gælder bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010, og i stedet for bekendtgørelse 867 af 19. august 2004 gælder bekendtgørelse nr. 857 af 1. juli 2010. De henvisninger, der er i studieordningerne til de tidligere bekendtgørelsers paragraffer, skal erstattes af teksten i de nye bekendtgørelser. 

Fagbeskrivelser:

3. semester - efterår 2017:
-Studerende startet 2016
Samfundsøkonomiske Rammebetingelser
Regnskab
Finansiering
Sportsøkonomi

4. semester - forår 2018:
-Studerende startet 2016
Samfundsøkonomiske Rammebetingelser (fortsat fra 3. semester)
Regnskab
Erhvervsjura
Videregående kvantitative analyser
Sportmanagement
Eventmanagement 1 - teori og metoder


Sidst opdateret: 17.08.2018