Skip to main content

Fagbeskrivelser 2015-2016

Linjebeskrivelse Slagelse Sports- og eventmanagement optag 2015 
Linjebeskrivelse

NYE BEKENDTGØRELSER:
Universitetet gør opmærksom på, at de bekendtgørelser, der er omtalt i studieordningerne er ophævet. I stedet for bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 gælder bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010, og i stedet for bekendtgørelse 867 af 19. august 2004 gælder bekendtgørelse nr. 857 af 1. juli 2010. De henvisninger, der er i studieordningerne til de tidligere bekendtgørelsers paragraffer, skal erstattes af teksten i de nye bekendtgørelser.

Fagbeskrivelser: 

1. semester - efterår 2015:
-Studerende startet 2015
Entreprenørskab
Organisation ( videnskabsteori)
Virksomhedens økonomi
Kvantitative analyseredskaber
Studiestartsprøve 

2. semester - forår 2016:
-Studerende startet 2015
Virksomhedens økonomi (fortsat fra 1. semester)
Kvantitative analyseredskaber (fortsat fra 1. semester)
Sport- og eventmarketing
Introduktion til den danske  og internationale Sportssektor
IT  og økonomi i sports- og eventsektoren 

3. semester - efterår 2015:
-Studerende startet 2014
Samfundsøkonomiske Rammebetingelser
Regnskab, ekstern
Finansiering
Sportsøkonomi

4. semester - forår  2016:
-Studerende startet 2014
Samfundsøkonomiske  Rammebetingelser (fortsat fra 3. semester)
Regnskab, intern
Erhvervsjura
Videregående kvantitative analyser
Sportmanagement
Eventmanagement 1 - teori og metoder 

5. semester  - efterår 2015:
-Studerende startet 2013
Eventmanagement 2 - planlægning, praksis og evaluering
Sportsjura
Videnskabelig metode
Valgfag - 10 ECTS
Studieophold og Praktikrapport
Obligationsteori
International Business Management and Strategies
EU og økonomi
Strategi i praksis 

6. semester - forår 2016:
-Studerende startet 2013
Valgfag - 10 ECTS
Professionel fodbold i et management perspektiv
Human Ressource Management
Studieophold og Praktikrapport
Valgfag - 5 ECTS
Videregående Erhvervsjura
Videregående Økonomistyring


Bachelorprojekt, 20 ECTS

 

Sidst opdateret: 17.08.2018