Skip to main content

Fagbeskrivelser 2014-2015

Linjebeskrivelse

NYE BEKENDTGØRELSER:
Universitetet gør opmærksom på, at de bekendtgørelser, der er omtalt i studieordningerne er ophævet. I stedet for bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 gælder bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010, og i stedet for bekendtgørelse 867 af 19. august 2004 gælder bekendtgørelse nr. 857 af 1. juli 2010. De henvisninger, der er i studieordningerne til de tidligere bekendtgørelsers paragraffer, skal erstattes af teksten i de nye bekendtgørelser.

Fagbeskrivelser: 

1. semester - efterår 2014:
-Studerende startet 2014
Entreprenørskab
Organisation (med videnskabsteori)
Virksomhedens økonomi
Kvantitative analyseredskaber
Studiestartsprøve 

2. semester - forår 2015:
-Studerende startet 2014
Virksomhedens økonomi (fortsat fra 1. semester)
Kvantitative  analyseredskaber (fortsat fra 1. semester)
Sport- og eventmarketing
Introduktion til den danske og internationale  Sportssektor
IT og økonomi i sports- og eventsektoren 

3. semester - efterår  2014:
-Studerende startet 2013
Samfundsøkonomiske Rammebetingelser
Regnskab, ekstern
Finansiering
Sportsøkonomi

4. semester - forår 2015:
-Studerende startet 2013
Samfundsøkonomiske Rammebetingelser (fortsat fra 3. semester)
Regnskab, intern
Erhvervsjura
Videregående kvantitative analyser
Sportsmanagement
Eventmanagement 1 - teori og metoder

 5. semester - efterår 2014:
-Studerende startet 2012
Erhvervsøkonomisk seminar
Sportsjura
Videnskabelig metode
Valgfag - 10 ECTS
Obligationsteori
International Business Management and Strategies
Professionel fodbold og medier i et relationelt perspektiv
Virksomhedsinnovation
Studieophold og Praktikrapport

6. semester - forår 2015:
-Studerende startet 2012
Valgfag - 10 ECTS
Forhandlingsteknik og Kulturforståelse
Human Ressource Management
Anvendt Sport Management
Valgfag - 5 ECTS
Videregående Økonomistyring
Videregående Erhvervsjura

Bachelorprojekt

Sidst opdateret: 17.08.2018