Skip to main content

Fagbeskrivelser 2013

Linjebeskrivelse

NYE BEKENDTGØRELSER:
Universitetet gør opmærksom på, at de bekendtgørelser, der er omtalt i studieordningerne er ophævet. I stedet for bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 gælder bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010, og i stedet for bekendtgørelse 867 af 19. august 2004 gælder bekendtgørelse nr. 857 af 1. juli 2010. De henvisninger, der er i studieordningerne til de tidligere bekendtgørelsers paragraffer, skal erstattes af teksten i de nye bekendtgørelser.

Fagbeskrivelser: 

1. semester - efterår 2013:
-Studerende startet 2013
Entreprenørskab
Organisation (med videnskabsteori)
Virksomhedens økonomi
Kvantitative  analyseredskaber

2. semester - forår 2014:
-Studerende startet 2013
Virksomhedens økonomi (fortsat fra 1. semester)
Kvantitative analyseredskaber (fortsat  fra 1. semester)
Sport-  og eventmarketing
Introduktion til den danske og internationale Sportssektor
IT og  økonomi i sports- og eventsektoren 

3. semester - efterår 2013:
-Studerende startet 2012
Samfundsøkonomiske Rammebetingelser
Regnskab, ekstern
Finansiering
Sportsøkonomi

4. semester - forår 2014:
-Studerende startet 2012
Samfundsøkonomiske Rammebetingelser (fortsat fra 3. semester)
Regnskab, intern 
Erhvervsjura
Videregående kvantitative analyser
Sport- og eventmanagement
Konkurrence i et sportsperspektiv

 5. semester - efterår 2013:
-Studerende startet 2011
Erhvervsøkonomisk seminar
Sportsjura
Videnskabelig metode

 

Valgfag - 10 ECTS
Obligationsteori
International Business Management
Professionel fodbold og medier i et relationelt rel="noopener noreferrer" perspektiv

6. semester - forår 2014:
-Studerende startet 2011
Valgfag - 10 ECTS
Virksomhedsanalyse (5 ECTS)
Videregående Økonomistyring (5 rel="noopener noreferrer" ECTS)
Videregående Erhvervsjura (5 ECTS)
Forhandlingsteknik og Kulturforståelse (10 ECTS)
Sportssociologi i et management perspektiv (10 ECTS)
Human Ressource Management (10 ECTS)
Studieophold og praktikrapport (10 ECTS)

Bachelorprojekt (20 ECTS)

Sidst opdateret: 17.08.2018