Skip to main content

Fagbeskrivelser

Du kan her orientere dig i linjebeskrivelsen for: Erhvervsøkonomi, HA - Human Resource Management.

Specifikke linjefag

  • Human Resource Management: På andet semester lærer du om klassiske HRM-begreber som motivation, belønning, rekruttering, strategisk HRM, talentudvikling, international HRM etc. og det indbefatter også introduktion til personaleadministration og jura. Et større virksomhedsbesøg/case integreres. Faget bygger videre på nogle af de indsigter, du allerede har fået i faget Organisation med videnskabsteori på første semester.
  • Performancemåling og evaluering: I linjefaget på tredje semester lærer du om kvalitative såvel som kvantitative metoder til at måle og evaluere medarbejderes præstationer. I faget behandles også etik og kritiske perspektiver på performancefokusering. Undervisningen kobles til lokale cases på Vestsjælland, hvor præstationsmålinger anvendes. Faget bygger delvist videre på nogle af de metodefærdigheder, som du allerede har efter de to første semestre.
  • Klassisk og nyere ledelsesteori: På fjerde semester er du klar til at gå dybere i ledelsesdisciplinen både teoretisk og historisk. Linjefaget sørger for at koble de teoretiske tilgange til konkrete cases. Faget har især fokus på personaleledelse, mellem- og linjeledelse og diversity management.

Fagbeskrivelser

Efteråret 2022
Foråret 2022
Efteråret 2021
Foråret 2021
Efteråret 2020
Foråret 2020
Efteråret 2019
Foråret 2019
Efteråret 2018

Generelle fag

Du kan få et indblik i fagbeskrivelserne for de generelle fag på erhvervsøkonomi. Fagbeskrivelserne finder du på siderne for de øvrige linjer på campus Slagelse:

Sidst opdateret: 18.05.2022