Skip to main content

Tallene angiver fagets størrelse i ECTS. 60 ECTS svarer til et års arbejde.
Du kan læse detaljerede beskrivelser af fagene nederst på siden under fagbeskrivelser.

Nedenfor kan du forløbet, som det ser ud for forskellige baggrunde som akademiøkonom. 1 år er 60 ETCS. Semesteret i parentes i skemaet angiver fagets placering på BSc erhvervsøkonomi, HA samt fagets størrelse i ECTS. 1. årsprøvefagene skal man deltage i prøverne i, og de skal være bestået senest efter 2 semestre. Du kan læse mere om hvilke fag, der indgår i 1. årsprøven i studieordningen. Afhængigt af, hvilken akademiuddannelse, der er givet merit for, skal der vælges fag for et antal ECTS. Disse fag besluttes på den enkelte campus. Studienævnet i Odense har besluttet, at campusspecifikke fag udgøres af valgfag. Disse kan placeres frit, men så vidt muligt sådan, at der er mindst 30 ECTS på hvert semester.

Du kan finde studieordningerne her

Markedsføringsøkonomer:

1) Der kan søges individuel fritagelse for statistikdelen af Matematik og Statistik, forudsat valgfaget i statistik er bestået på markedsføringsøkonomuddannelsen. De 5 ECTS, som statistikdelen udgør, erstattes af valgfag.

2)Studerende, der er påbegyndt Markedsføringsøkonom-uddannelsen før 1. september 2015 er fritaget fra Erhvervsjura og skal i stedet følge et campusspecifikt fag.
Studerende, der er påbegyndt Markedsføringsøkonom-uddannelsen 1. september 2015 eller senere, og som har fulgt valgfag i erhvervsjura på Markedsføringsøkonom-uddannelsen kan søge studienævnet om at blive fritaget fra Erhvervsjura i stedet følge et campusspecifikt fag.

 

Finansøkonomer:

1) Der kan søges individuel fritagelse for statistikdelen af Matematik og Statistik, forudsat faget statistik er bestået på finansøkonomuddannelsen. De 5 ECTS, som statistikdelen udgør, erstattes af valgfag.

Logistik-, Service- og Handelsøkonomer:
Forløb Financial Controller:
1) Der kan søges individuel fritagelse for statistikdelen af Matematik og Statistik, forudsat valgfaget Videregående statistik på uddannelsen til Financial Controller er bestået. De 5 ECTS, som statistikdelen udgør, erstattes af valgfag.

Fagbeskrivelser:

1. semester - efterår 2018
Mikroøkonomi (fortsætter på 2. semester)
Matematik og Statistik (fortsætter på 2. semester)
Organisation med videnskabsteori
Regnskab (fortsætter på 2. semester)
Studiestartsprøven

Valgfag/Financial Controller:
Videregående årsregnskab
Erhvervsøkonomisk seminar - 10 ECTS
International Business Management and Strategies

Valgfag/Markedsføringsøkonomer: 
Erhvervsøkonomisk seminar - 5 ECTS
Erhvervsøkonomisk seminar - 10 ECTS
International Business Management and Strategies

Valgfag/Finansøkonomer:
Erhvervsøkonomisk seminar - 5 ECTS

 

Blanket for tildeling af vejleder

Denne blanket er for valgfag til 5 ECTS

Klik Her

Sidst opdateret: 11.09.2019