Skip to main content

Tallene angiver fagets størrelse i ECTS. 60 ECTS svarer til et års arbejde.
Du kan læse detaljerede beskrivelser af fagene nederst på siden under fagbeskrivelser.

Nedenfor kan du forløbet, som det ser ud for forskellige baggrunde som akademiøkonom. 1 år er 60 ETCS. Semesteret i parentes i skemaet angiver fagets placering på BSc erhvervsøkonomi, HA samt fagets størrelse i ECTS. 1. årsprøvefagene skal man deltage i prøverne i, og de skal være bestået senest efter 2 semestre. Du kan læse mere om hvilke fag, der indgår i 1. årsprøven i studieordningen. Afhængigt af, hvilken akademiuddannelse, der er givet merit for, skal der vælges fag for et antal ECTS. Disse fag besluttes på den enkelte campus. Studienævnet i Odense har besluttet, at campusspecifikke fag udgøres af valgfag. Disse kan placeres frit, men så vidt muligt sådan, at der er mindst 30 ECTS på hvert semester.

Du kan finde studieordningerne her.

Markedsføringsøkonomer:

1) Der kan søges individuel fritagelse for statistikdelen af Matematik og Statistik, forudsat valgfaget i statistik er bestået på markedsføringsøkonomuddannelsen. De 5 ECTS, som statistikdelen udgør, erstattes af valgfag.

2)Studerende, der er påbegyndt markedsføringsøkonomuddannelsen før 1. september 2015 er fritaget fra erhvervsjura og skal i stedet følge et campusspecifikt fag. Studerende, der er påbegyndt markedsføringsøkonomuddannelsen 1. september 2015 eller senere og som har fulgt valgfag i erhvervsjura på markedsføringsøkonomuddannelsen er fritaget fra erhvervsjura og skal følge et campusspecifikt fag.

Finansøkonomer:

1) Der kan søges individuel fritagelse for statistikdelen af Matematik og Statistik, forudsat faget statistik er bestået på finansøkonomuddannelsen. De 5 ECTS, som statistikdelen udgør, erstattes af valgfag.

Logistik-, Service- og Handelsøkonomer:
Forløb Financial Controller:
1) Der kan søges individuel fritagelse for statistikdelen af Matematik og Statistik, forudsat valgfaget Videregående statistik på uddannelsen til Financial Controller er bestået. De 5 ECTS, som statistikdelen udgør, erstattes af valgfag.

Fagbeskrivelser:

1. semester - efterår 2017
Mikroøkonomi
Matematik og Statistik
Organisation med videnskabsteori
Regnskab
Studiestartsprøven

Valgfag/Financial Controller:
Videregående årsregnskab (38268)
Erhvervsøkonomisk seminar - 10 ECTS (37865)
International Business Management and Strategies (38319)

Valgfag/Markedsføringsøkonomer: 
Erhvervsøkonomisk seminar - 5 ECTS (35796)
Erhvervsøkonomisk seminar - 10 ECTS (37865)
International Business Management and Strategies (38319)

Valgfag/Finansøkonomer:
Erhvervsøkonomisk seminar - 5 ECTS (35796)

2. semester - forår 2018
Erhvervsjura 
Marketing
Matematik og Statistik(fortsat fra 1. semester)
Mikroøkonomi  (fortsat fra 1. semester)
Regnskab
Videregående kvantitative analyser

Valgfag:

Human Resource Management på 5 ECTS
Human Resource Management på 10 ECTS

Event Management 1 : teori og metoder (35902)

Fag som kører i Odense
Project Management (35808)

6. semester - efterår 2018
Finansiering
Bachelorprojekt

 

Sidst opdateret: 15.05.2019