Skip to main content

Studiestart 01.09.16

Tallene angiver fagets størrelse i ECTS. 60 ECTS svarer til et års arbejde.
Du kan læse detaljerede beskrivelser af fagene nederst på siden under fagbeskrivelser.

Markedsføringsøkonomer:


*Fag markeret med grå indgår i 1. årsprøven. De skal bestås hver for sig, for at 1. årsprøven er bestået.

Finansøkonomer:

*Fag markeret med grå indgår i 1. årsprøven. De skal bestås hver for sig, for at 1. årsprøven er bestået.

Logistik-, Service- og Handelsøkonomer:


1) Der kan søges individuel fritagelse for statistikdelen af Kvantitative analyseredskaber, forudsat faget indgår som valgfag i markedsføringsokonomuddannelsen eller er bestået på finansøkonomuddannelsen. De 5 ECTS, som statistikdelen udgør, erstattes af andet fag

*Fag markeret med grå indgår i 1. årsprøven. De skal bestås hver for sig, for at 1. årsprøven er bestået.

Forløb Financial Controller

*Der kan søges individuel fritagelse for statistikdelen af Kvantitative analyseredskaber, forudsat valgfaget Videregående statistik på uddannelsen til Financial Controller er bestået. De 5 ECTS, som statistikdelen udgør, erstattes af valgfag.

**Fag markeret med grå indgår i 1. årsprøven. De skal bestås hver for sig, for at 1. årsprøven er bestået.

Fagbeskrivelser:

1. semester - efterår 2016
Mikroøkonomi (tidligere virksomhedens økonomi)
Regnskab
Organisation (med videnskabsteori)
Kvantitative analyseredskaber
Studiestartsprøven

2. semester - forår 2017
Kvantitative analyseredskaber (fortsat fra 1. semester)
Mikroøkonomi (tidligere virksomhedens økonomi -fortsat fra 1. semester)
Regnskab
Marketing
Human Ressource Management
Erhvervsjura 
Videregående kvantitative analyser
IT og Økonomi i Sports- og Eventsektoren (35904)

Valgfag:
Event Management 1 : teori og metoder (35902)

Fag som kører i Odense
Project Management (35808)

3. semester - efterår 2017
Finansiering
Bachelorprojekt

Sidst opdateret: 06.09.2017