Skip to main content

Studiestart 01.02.2016

Tallene angiver fagets størrelse i ECTS. 60 ECTS svarer til et års arbejde.
Du kan læse detaljerede beskrivelser af fagene nederst på siden under fagbeskrivelser.

Markedsføringsøkonomer:

Fag

1. semester
forår 2016

2. semester
efterår 2016

3. semester
forår 2017

It og økonomi 1)

5

HRM 1)

10

Kvantitative analyseredskaber 2)

5

5

Regnskab

5

5

Organisation

10

Finansiering

10

Virksomhedens økonomi

5

5

Videregående Kvantitative analyser

5

Bachelorprojekt

20

I alt ECTS

25

35

30Finansøkonomer:

Fag

1. semester
forår 2016

2. semester
efterår 2016

3. semester
forår 2017

It og økonomi 1)

5

Marketing

10

Kvantitative analyseredskaber 2)

5

5

Regnskab

5

5

Organisation

10

Finansiering

10

Virksomhedens økonomi

5

5

Videregående Kvantitative analyser

5

Bachelorprojekt

20

I alt ECTS

25

35

30Logistik-, Service- og Handelsøkonomer:


Fag

1. semester
forår 2016

2. semester
efterår 2016

3. semester
forår 2017

Erhvervsjura

5

Marketing

10

Kvantitative analyseredskaber

5

5

Regnskab

5

5

Organisation

10

Finansiering

10

Virksomhedens økonomi

5

5

Videregående Kvantitative analyser

5

Bachelorprojekt

20

I alt ECTS

25

35

30


1) Campusspecifikt fag

2) Der kan søges individuel fritagelse for statistikdelen af Kvantitative analyseredskaber, forudsat faget indgår som valgfag i markedsføringsøkonomuddannelsen eller er bestået på finansøkonomuddannelsen. De 5 ECTS, som statistikdelen udgør, erstattes af andet fag.

Fagbeskrivelser:

1. semester - forår 2016
HRM
Kvantitative analyseredskaber
It & Økonomi i sport- og eventsektoren
Regnskab
Marketing
Erhvervsjura

2. semester - efterår 2016
Kvantitative analyseredskaber
Regnskab
Organisation (med videnskabsteori)
Finansiering
Virksomhedens økonomi

3. semester - forår 2017
Virksomhedens økonomi (fortsat fra 2. semester)
Videregående kvantitative analyser
Bachelorprojekt
Event Management 1 : teori og metoder (35902)
IT og Økonomi i Sports- og Eventsektoren (35904)
Introduktion til den danske og internationale sportssektor (35903)

Fag som kører i Odense
Project Management (35808)

 

Sidst opdateret: 06.09.2017