Skip to main content

HA meritordning

Her på siden kan du se ordningen, som den ser ud for forskellige uddannelsesbaggrunde.  Semesteret i parentes i skemaet angiver fagets placering på Erhvervsøkonomi, HA samt fagets størrelse i ECTS. På et semester tager du 30 ECTS.

 

Fra 2022 udbyder SDU ikke længere den særlige meritordning 

Du skal i stedet søge ind på en 3-årig bacheloruddannelse i ”Erhvervsøkonomi, HA” via www.optagelse.dk, og opfylde alle uddannelsens adgangskrav.  

Efter optagelse kan du vælge at søge merit for fag, som du har bestået i løbet af din erhvervsakademiuddannelse.

 

Nuværende ordning (2020)

Ordningen gælder for personer med følgende uddannelser fra erhvervsakademierne: Markedsførings-, Finans-, Logistik-, Service-, Handelsøkonom og Financial Controller.


Adgangskravet til bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi er en bestået Markedsførings-, Finans-, Logistik-, Service-, Handelsøkonom- eller Financial Controller uddannelse. Derudover skal de specifikke adgangskrav til bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA også være opfyldt.

 

Fagbeskrivelser:

Efterår 2022

Forår 2022

Efterår 2021

Forår 2021

Efterår 2020

1.-årsprøve og valgfag

1.- årsprøvefagene skal man deltage i, og de skal være bestået senest efter to semestre. Du kan læse mere om hvilke fag, der indgår i 1.-årsprøven i studieordningen. Afhængigt af, hvilken akademiuddannelse, der er givet merit for, skal der vælges fag for et antal ECTS. Disse fag besluttes på den enkelte campus. Studienævnet har besluttet, at campusspecifikke fag udgøres af valgfag. Du kan placere dem frit, men de skal udgøre mindst 30 ECTS pr. semester.

Studieordninger og fagbeskrivelser

  • Studieordningen og regler for meritordningen finder du under studieordning.
  • Fagbeskrivelser for obligatoriske fag og valgfag finder du via menuen til højre.  

 

Markedsføringsøkonomer (2020)

 

1) Der kan søges individuel fritagelse for statistikdelen af Matematik og Statistik, forudsat at valgfag i Statistik er bestået på Markedsføringsøkonomuddannelsen. De 5 ECTS, som statistikdelen udgør, erstattes i givet fald af campusspecifikt fag/valgfag. 

2) Studerende, der er påbegyndt Markedsføringsøkonom-uddannelsen før 1. september 2015 er fritaget fra Erhvervsjura og skal i stedet følge et campusspecifikt fag/valgfag. Studerende, der er påbegyndt Markedsføringsøkonom-uddannelsen 1. september 2015 eller senere, og som har fulgt valgfag i Erhvervsjura på Markedsføringsøkonom-uddannelsen kan søge studienævnet om at blive fritaget fra Erhvervsjura og i stedet følge et campusspecifikt fag/valgfag.

 

Finansøkonomer (2020)

1) Faget Matematik udgøres af matematik-delen af faget Matematik og Statestik, og samlæses og eksamineres med samme fag

 

 

Financial controller (2020)

1) Der kan søges individuel fritagelse for statistikdelen af Matematik og Statistik, forudsat at valgfaget Videregående statistik på uddannelsen til Financial Controller er bestået. De 5 ECTS, som statistikdelen udgør, erstattes i givet fald af campusspecifikt fag/valgfag. 

2) Hvis der gives karakter i faget, vægter karakteren med fagets ECTS værdi.

Handels-, service- og logistikøkonomer (2020)

1) Bemærk at studieforløbet indeholder i alt 120 ECTS 

 

1.-årsprøve og valgfag

1.- årsprøvefagene skal man deltage i, og de skal være bestået senest efter to semestre. Du kan læse mere om hvilke fag, der indgår i 1.-årsprøven i studieordningen. Afhængigt af, hvilken akademiuddannelse, der er givet merit for, skal der vælges fag for et antal ECTS. Disse fag besluttes på den enkelte campus. Studienævnet har besluttet, at campusspecifikke fag udgøres af valgfag. Du kan placere dem frit, men de skal udgøre mindst 30 ECTS pr. semester.

Studieordninger og fagbeskrivelser

  • Studieordningen og regler for meritordningen finder du under studieordning.
  • Fagbeskrivelser for obligatoriske fag og valgfag finder du via menuen til højre.  

 

 

Tidligere ordning (sidste optag september 2019)

 

Markedsføringsøkonomer (2019)

1) Du kan søge individuel fritagelse for statistikdelen af Matematik og Statistik, forudsat at valgfaget i statistik er bestået på markedsføringsøkonomuddannelsen. De 5 ECTS, som statistikdelen udgør, erstattes af valgfag.

2)Studerende, der er påbegyndt Markedsføringsøkonom-uddannelsen før 1. september 2015 er fritaget fra Erhvervsjura og skal i stedet følge et campusspecifikt fag.
 
Studerende, der er påbegyndt Markedsføringsøkonom-uddannelsen 1. september 2015 eller senere, og som har fulgt valgfag i erhvervsjura på Markedsføringsøkonom-uddannelsen kan søge studienævnet om at blive fritaget fra Erhvervsjura og i stedet følge et campusspecifikt fag.

Finansøkonomer (2019)

1) Du kan søge individuel fritagelse for statistikdelen af Matematik og Statistik, forudsat at faget statistik er bestået på finansøkonomuddannelsen. De 5 ECTS, som statistikdelen udgør, erstattes af valgfag.

 

Financial controller (2019)

1) Der kan søges individuel fritagelse for statistikdelen af Matematik og Statistik, forudsat valgfaget Videregående statistik på uddannelsen til Financial Controller er bestået. De 5 ECTS, som statistikdelen udgør, erstattes af valgfag.

 

Handels-, service- og logistikøkonomer (2019)

SDU Slagelse

  • Sdr. Stationsvej 28
  • Slagelse - 4200
  • Telefon: +45 6550 1000

Sidst opdateret: 16.05.2022