Skip to main content

Fagbeskrivelser For Efterår 2018

Fagbeskrivelserne er godkendt af studienævnet med mindre andet fremgår.
Mindre rettelser vil kunne forekomme frem til semesterstart.

1. semester:

 

Obligatorisk
-Studerende startet 2018
Studiestartsprøve
Mikroøkonomi (fortsætter på 2. semester)
Matematik og Statistik (fortsætter på 2. semester)
Organisation med videnskabsteori
Entreprenørskab og forretningsforståelse

 

3. semester:

Obligatorisk
-Studerende startet 2017
Finansiering
Makroøkonomi (fortsætter på 4. semester)
Regnskab (fortsætter på 4. semester)
Operations and Supply Chain Management

 

5. semester:
-Studerende startet 2016

Obligatorisk
Videregående årsregnskab
Erhvervsøkonomisk seminar (10 ECTS)
* Valgfag 10 ECTS

* Valgfag
Der tages generelt forhold for ændringer til udbuddet af valgfag.

Valgfag udbudt af Studienævn for Erhvervsøkonomi:
Obligationsteori
Projektorienteret forløb
International Business Management and Strategies

Forhåndsgodkendte valgfag udbudt af andre studienævn:
Markedskommunikation og virksomhedsstrategi i praksis

Merit 3. semester
-Studerende startet 2017

Obligatorisk
Bachelorprojekt

Der tages forbehold for ændringer.

Sidst opdateret: 16.01.2019