Skip to main content

Linjebeskrivelse

NYE BEKENDTGØRELSER:

Universitetet gør opmærksom på, at de bekendtgørelser, der er omtalt i studieordningerne er ophævet. I stedet for bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 gælder bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010, og i stedet for bekendtgørelse 867 af 19. august 2004 gælder bekendtgørelse nr. 857 af 1. juli 2010. De henvisninger, der er i studieordningerne til de tidligere bekendtgørelsers paragraffer, skal erstattes af teksten i de nye bekendtgørelser.

Fagbeskrivelser:

 

1. semester - efterår 2017:
-Studerende startet 2017
Entreprenørskab og forretningsforståelse
Matematik og Statistik (fortsætter F18)
Mikroøkonomi (fortsætter F18)
Organisation med videnskabsteori
Studiestartsprøve 

2. semester - forår 2018:
-Studerende startet 2017
It for erhvervsøkonomer
Marketing
Matematik 2
Matematik og Statistik (fortsat fra E17)
Mikroøkonomi  (fortsat fra E17)

 

3.  semester - efterår 2017:
-Studerende startet 2016
Samfundsøkonomiske rammebetingelser
Regnskab
Finansiering
Brancheanalyse

4. semester - forår 2018:
-Studerende startet 2016
Samfundsøkonomiske rammebetingelser (fortsat fra 3. semester)
Regnskab (fortsat fra 3. semester)
Erhvervsjura
Videregående kvantitative analyser
Strategi og organisation (Udbydes af Studienævn for Økonomi)

 5. semester - efterår  2017:
-Studerende startet 2015
Videregående Årsregnskab
Erhvervsøkonomisk Seminar - læs mere her.
Valgfag (10 ECTS):
International Business Management Strategies
Markedskommunikation og virksomhedsstrategi i praksis (udbudt af Studienævn for International Virksomhedskommunikation)
Obligationsteori
Operations and Supply Chain Management (udbydes i Odense)
Projektorienteret forløb
- læs mere her.

6. semester - forår 2018:
-Studerende startet 2015
Human Resource Management
Bachelorprojekt

 

Sidst opdateret: 17.08.2018