Skip to main content

Linjebeskrivelse

NYE BEKENDTGØRELSER:
Universitetet gør opmærksom på, at de bekendtgørelser, der er omtalt i studieordningerne er ophævet. I stedet for bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 gælder bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010, og i stedet for bekendtgørelse 867 af 19. august 2004 gælder bekendtgørelse nr. 857 af 1. juli 2010. De henvisninger, der er i studieordningerne til de tidligere bekendtgørelsers paragraffer, skal erstattes af teksten i de nye bekendtgørelser.

Fagbeskrivelser:

 

1. semester - efterår 2016:
-Studerende startet 2016
Entreprenørskab
Organisation (med  videnskabsteori)
Mikroøkonomi  (tidligere virksomhedens økonomi)
Kvantitative analyseredskaber
Studiestartsprøve 

2. semester - forår 2017:
-Studerende startet 2016
Mikroøkonomi (tidligere Virksomhedens økonomi - fortsat fra 1. semester)
Kvantitative analyseredskaber (fortsat  fra 1. semester)
Marketing
It & Erhvervsøkonomi

 

3. semester - efterår 2016:
-Studerende startet 2015
Samfundsøkonomiske rammebetingelser
Regnskab
Finansiering
Brancheanalyse

4. semester - forår 2017:
-Studerende startet 2015
Samfundsøkonomiske rammebetingelser (fortsat fra 3. semester)
Regnskab (fortsat fra 3. semester)
Erhvervsjura
Videregående kvantitative analyser
Strategi og organisation (Udbydes af Studienævn for Økonomi)

 5. semester - efterår 2016:
-Studerende startet 2014
Erhvervsøkonomisk seminar  - NB! Ny procedure og seminar skal nu skrives i grupper. Mere information i kurset på Blackboard.
Videnskabelig metode

Strategisk ledelse
Valgfag - 10 ECTS
Obligationsteori
Projektorienteret forløb
International Business Management and Strategies

 

6. semester - forår 2017:
-Studerende startet 2014
Valgfag - 10 ECTS
Human Resource Management
Bachelorprojekt

Sidst opdateret: 17.08.2018