Skip to main content

Fagbeskrivelser 2013-2014

Linjebeskrivelse

NYE BEKENDTGØRELSER:
Universitetet gør opmærksom på, at de bekendtgørelser, der er omtalt i studieordningerne er ophævet. I stedet for bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 gælder bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010, og i stedet for bekendtgørelse 867 af 19. august 2004 gælder bekendtgørelse nr. 857 af 1. juli 2010. De henvisninger, der er i studieordningerne til de tidligere bekendtgørelsers paragraffer, skal erstattes af teksten i de nye bekendtgørelser.

Fagbeskrivelser:

 

1. semester - efterår 2013:
-Studerende startet 2013
Entreprenørskab
Organisation(med videnskabsteori)
Virksomhedens økonomi
Kvantitative analyseredskaber

2. semester - forår 2014:
-Studerende startet 2013
Virksomhedens økonomi (fortsat fra 1. semester)
Kvantitative analyseredskaber (fortsat fra 1. semester)
Marketing
Brancheanalyse

3. semester - efterår 2013:
-Studerende startet 2012
Samfundsøkonomiske rammebetingelser
Regnskab, ekstern
Finansiering
IT og økonomi
Forandringsledelse

4. semester - forår 2014:
-Studerende startet 2012
Samfundsøkonomiske rammebetingelser (fortsat fra 3. semester)
Regnskab (fortsat fra 3. semester)
Erhvervsjura
Videregående rel="noopener noreferrer" kvantitative analyser
Seminar i finansiering 
Forandringsledelse (fortsat fra 3. semester)

 5. semester - efterår 2013:
-Studerende startet 2011
Erhvervsøkonomisk seminar
Videnskabelig metode
Strategisk ledelse

 

Valgfag - 10 ECTS
Obligationsteori
International Business Management
Professionel fodbold og medier i et relationelt perspektiv
Studieophold og praktikrapport

6. semester - forår 2014:
-Studerende startet 2011
Valgfag -  10 ECTS
Virksomhedsanalyse (5  ECTS)
Videregående Økonomistyring (5 ECTS)
Videregående Erhvervsjura (5 ECTS)
Forhandlingsteknik og Kulturforståelse (10 ECTS)
Sportssociologi i et management perspektiv (10 ECTS)
Human Ressource Management (10 ECTS)
Studieophold og praktikrapport (10 ECTS)

Bachelorprojekt (20 ECTS)

 

Sidst opdateret: 17.08.2018