Skip to main content

Fagbeskrivelser 2012-2013

Linjebeskrivelse 

NYE BEKENDTGØRELSER:
Universitetet gør opmærksom på, at de bekendtgørelser, der er omtalt i studieordningerne er ophævet. I stedet for bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 gælder bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010, og i stedet for bekendtgørelse 867 af 19. august 2004 gælder bekendtgørelse nr. 857 af 1. juli 2010. De henvisninger, der er i studieordningerne til de tidligere bekendtgørelsers paragraffer, skal erstattes af teksten i de nye bekendtgørelser.

Fagbeskrivelser:

1. semester - efterår 2012:
-Studerende startet 2012 
Entreprenørskab
Organisation (med videnskabsteori)
Virksomhedens økonomi
Kvantitative analyseredskaber

2. semester - forår 2013:
-Studerende startet 2012
Virksomhedens økonomi (fortsat fra 1. semester)
Kvantitative analyseredskaber (fortsat fra 1. semester)
Marketing
Brancheanalyse

 

3. semester - efterår 2012:
-Studerende startet 2011
Samfundsøkonomiske rammebetingelser
Regnskab, ekstern
Finansiering
IT og økonomi
Forandringsledelse

4. semester - forår 2013:
-Studerende startet 2011
Samfundsøkonomiske rammebetingelser (fortsat fra 3. semester)
Forandringsledelse (fortsat fra 3. semester)
Regnskab, intern
Erhvervsjura
Videregående kvantitative analyser
Seminar i finansiering

 5. semester - efterår 2012:
-Studerende startet 2010
Videnskabelig Metode
Erhvervsøkonomisk rel="noopener noreferrer" seminar
Strategisk Ledelse 

Valgfag (10 ECTS)
International Business Management and Strategies
Det Personlige lederskab i sport
Obligationsteori
Cross Cultural Business studies
Studieophold og Praktikrapport

6. semester - forår 2013:
-Studerende startet 2010
Valgfag (10 ECTS)
Sportssociologi i et management perspektiv
Human Ressource Management
EU - økonomi og politik
Virksomhedsanalyse (5 ECTS)
Videregående Økonomistyring (5 ECTS)
Videregående Erhvervsjura (5 ECTS)
Bachelorprojekt

 

Sidst opdateret: 17.08.2018