Skip to main content

Uddannelsens opbygning


Din bacheloruddannelse er normeret til 180 ECTS hvilket svarer til 3 års fuldtidsstudier (ECTS er en fælles europæisk standard for videregående uddannelsers arbejdsmæssige belastning). 60 ECTS er 1 års fuldtidsstudium, og vi forventer derfor, at du følger 30 ECTS hvert semester.


Sammen med studieordningen ligger linjebeskrivelserne, der beskriver de formelle krav på de enkelte linjer. Hvis du i menuen  vælger linjer, kommer du til en oversigt over de enkelte linjer, hvor du kan se de specifikke fagbeskrivelser for de fag, der indgår på netop din linje. Der er separate fagbeskrivelser for hvert år. Det betyder, at du skal klikke på det år, du har fulgt et fag, for at finde den rigtige fagbeskrivelse. Derudover kan du i menuen finde forskellige informationer omkring dine muligheder under studiet, valgfag, studieaktivitetskrav, samt information omkring processen fra bachelor til kandidat

Sommerfag

Her finder du listen med alle de sommerskolefag, som p.t. udbydes på det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Bemærk! Ikke alle studerende har mulighed for at søge sommerskolefag

Klik her

Sidst opdateret: 26.08.2021