Skip to main content

Regelgrundlag for valget

Universitetsloven

I universitetsloven finder man de overordnede regler om, at der på et universitet skal være en bestyrelse, et antal akademiske råd, et antal ph.d.-udvalg samt et antal studienævn. Universitetsloven beskriver også generelle principper for, hvordan disse vælges. 

SDU’s vedtægt

SDU’s vedtægt blev senest revideret i 2018, og indeholder regler om valg og virke af bestyrelsen, akademisk råd, institutråd, ph.d.-udvalg og studienævn.

Valgreglerne

Valgreglerne blev senest revideret i 2015 og de beskriver hele proceduren omkring tilrettelæggelse, afholdelse og opgørelse af valget i SDU’s kollegiale organer. I valgreglerne kan du desuden blive klogere på valggrupper, valgret og valgbarhed, funktionsperioder og meget mere.

Valg-vejledningen

Vejledningen beskriver det årlige, ordinære valg og indeholder bl.a. en oversigt over hvilke kollegiale organer der er valg til, og i hvilke valggrupper samt deres evt. repræsentationsområder. Vejledningen beskriver desuden proceduren omkring valgets tilrettelæggelse, kandidatopstilling, tidsfrister mv., hvorfor vejledningen revideres hvert år forud for valget. 

Sidst opdateret: 18.09.2021