Skip to main content

FAQ for studerende

FAQ'en består af spørgsmål, som dine medstuderende tidligere har stillet i forbindelse med behandlingen af persondata undervejs i studiet. Nye spørgsmål og svar vil løbende blive tilføjet FAQ'en.

Du anbefales udelukkende at bruge de systemer, som universitetet stiller til rådighed. Du kan finde en oversigt her.  Vær desuden opmærksom på, at data du printer ud (f.eks. transskriberede interviews, billeder eller andet) skal opbevares forsvarligt. Undlad derfor at lægge papirer og andet med alle typer data (almindelige, følsomme og fortrolige data) fremme, så de er tilgængelige for uvedkommende.
Som udgangspunkt er du selvstændig dataansvarlig for behandling af persondata – men der kan være enkelte undtagelser. Sørg gerne for at have afklaret dataansvar med din vejleder/underviser inden projektets/opgavens/studieaktivitetens start. Såfremt din vejleder/underviser har spørgsmål, kan din vejleder altid rette henvendelse til SDU RIO.
Ja, som studerende er du omfattet af reglerne. Som udgangspunkt er du selvstændig dataansvarlig, hvilket betyder, at det er dit ansvar at overholde reglerne. Du kan læse mere om behandling af persondata samt de forskellige typer personoplysninger her. Hvis du vil læse mere om databeskyttelsesforordningen/databeskyttelsesloven kan du læse mere på Datatilsynets sider her.

Hvis anvendelse af billeder/lyd (og deraf behandling af persondata) er en forudsætning for at bestå faget, er SDU dataansvarlig, men hvis det ikke er, så er du som udgangspunkt selvstændig dataansvarlig. Spørg din underviser, hvordan du skal forholde dig. 

Såfremt du er selvstændig dataansvarlig, gælder følgende:
Når du behandler persondata (billeder/lyd/video), skal du finde ud af, om behandlingen kræver, at du indhenter et forudgående samtykke eller ej. Som udgangspunkt gælder følgende: 

  • Ingen personoplysninger: Du behøver intet samtykke, men hvis du ikke selv har taget billedet/videoen, skal du inden brug sikre dig, at ejeren af billedet har givet dig lov til at bruge billedet/videoen. 
  • Almindelige og følsomme personoplysninger: Sørg for at indhente et samtykke forud for behandlingen. 

Husk at billeder/video/lyd alene må anvendes i den sammenhæng, de er indsamlet til. Du må heller ikke bruge billederne til noget, der strider mod den forventning den person der er afbilledet/optaget har. 

Du kan se en oversigt over de typiske almindelige og følsomme personoplysninger her. Du kan læse mere om kravene til samtykkeerklæringer her. Hvis du har brug for en samtykkeerklæring, bedes du kontakte din underviser/vejleder.

 
Som udgangspunkt skal data slettes, hvis samtykket trækkes tilbage. Der kan dog være konkrete undtagelser (f.eks. hvis opgaven/bachelor/speciale allerede er afleveret til bedømmelse eller andre hensyn). Kontakt altid din vejleder, hvis du er i tvivl i den konkrete situation.  
 
Hvis optagelserne udelukkende er til privat brug, er disse ikke omfattet af reglerne om behandling er persondata. Du bør dog ikke dele optagelserne med nogen (hverken med medstuderende eller uploade det på internettet/andet), og husk altid at spørge din underviser om lov til at optage, inden du trykker ”start” på dit optageudstyr.

Ansvarlig for siden: SDU Digital

Sidst opdateret: 18.09.2021