Skip to main content

Tilmelding til undervisning

 

Du selv skal tilmelde dig undervisning, herunder også opgaver og projekter, til det kommende semester .

Tilmeldingsperiode
Du tilmelder dig i Selvbetjeningen:

  • 20.-30. maj til de fag/kurser, som du skal have i efterårssemestret.
  • 20.-30. november til de fag/kurser, som du skal have i forårssemestret.

Du får en besked på din studentermail, når vi nærmer os tilmeldingsperioden.

Når du har tilmeldt dig et fag/kursus i forbindelse med undervisningstilmeldingen, er du også automatisk tilmeldt den kommende eksamen i faget/kurset.

Læs mere om eksamensregler

Er du tilmeldt et fag/kursus, kan du ikke melde dig fra - heller ikke selvom du har tilmeldt dig mere end de anbefalede 30 ECTS pr. semester.

Valgfag
I forhold til valgfag er reglerne anderledes. Du har nemlig  mulighed for at skifte valgfag indtil 3 uger efter semesterstart. Hvis du ønsker at skifte valgfag, skal du kontakte Registrering & legalitet (eksamenskontoret).

Du skal som udgangspunkt tilmelde dig de fag/kurser, som er placeret på det kommende semester i din studieforløbsmodel. Det er de fag/kurser, som vi anbefaler, du tilmelder dig.

Se din studieforløbsmodel i studieordningen

Hvis du er blevet forsinket i din uddannelse, fx hvis du mangler at bestå eksamener fra tidligere semestre, kan det være meningsfuldt, at du tilmelder dig fagene/kurserne i en anden rækkefølge end den, forløbsmodellen angiver -  dvs. at du laver en alternativ studieplan. 

Hvis du følger en alternativ studieplan
Afviger du fra det anbefalede forløb, skal du være opmærksom på følgende:

Hvornår udbydes faget/kurser?
Se oversigten over fag under uddannelsens opbygning for at tjekke, om faget/kurset udbydes i forårs- eller efterårssemesteret, og dermed hvornår du kan følge det.

Følge undervisning eller kun gå til eksamen?
Mangler du en eksamen fra et tidligere semester? Du bestemmer selv, om du vil følge undervisningen igen eller kun gå til eksamen. Hvis du har dumpet en eksamen, kan det være en god idé at følge undervisningen igen. Vær dog opmærksom på, at undervisningen i det fag/kursus, du er dumpet, kan falde sammen med undervisningen i dine nye fag/kurser. Så prioritér med omhu, hvilken undervisning der er vigtigst.

Pensum  og eksamensform kan ændre sig
Du vil blive eksamineret i henhold til den nyeste  studieordning - herunder pensum og eksamensform.

Studieaktivitetskrav og gennemførselstid
Når du afviger fra det anbefalede forløb/følger en alternativ studieplan, skal du stadig sørge for, at du lever op til studieaktivitetskravet og gennemførselstid.

Hvis der opstår noget uventet som betyder, at du har brug for at blive afmeldt fag/kurser og eksamener, som du allerede er tilmeldt, skal du søge  dispensation.

Sidst opdateret: 05.11.2018