Skip to main content

Studieaktivitetskrav og gennemførelsestid

 Studieaktivitet handler om, hvor meget du skal bestå for at kunne blive på din uddannelse, mens gennemførselstid (tidsgrænser) handler om, hvor lang tid du må være om at gennemføre din uddannelse.   

Studieaktivitet: 45 ECTS pr. studieår

Du skal bestå mindst 45 ECTS pr. studieår. Hvis du ikke gør det, vil du efter det studieår, hvor du ikke har levet op til kravet, blive kontaktet med et varsel om, at du skal have bestået mindst 45 ECTS i løbet af det efterfølgende studieår. Ellers bliver du udmeldt.

Har du efter 2 studieår bestået mindre end 90 ECTS, vil du ligeledes modtage et varsel om, at du har 1 år til at bestå dem. Ellers bliver du udmeldt. Du kan dog spare ECTS op, så du i et kommende studieår ikke behøver at bestå 45 ECTS. Bl.a. kan du bestå 60 ECTS et år. I det næste år behøver du så kun at bestå 30.

Læs mere om, hvordan kravet skal forstås.

Gennemførselstid


Nedenstående regel træder i kraft den 1. september 2016. Studerende indskrevet på en bacheloruddannelse pr. 1. september 2015 og frem skal senest have afsluttet deres uddannelse 1 år efter den normerede studietid, det vil sige 4 år efter studiestart. For studerende indskrevet på en bacheloruddannelse før 1. september 2015 gælder følgende regler: Bachelorstuderende indskrevet pr. 1. februar 2015 skal senest have afsluttet deres uddannelse 28. februar 2019. Bachelorstuderende indskrevet før 1. februar 2015 skal senest have afsluttet deres uddannelse 31. august 2018. Universitetet kan dispensere fra ovenstående, hvis der foreligger usædvanlige forhold eller hvis den studerende er eliteidrætsudøver, formand i en forening under Danmarks Ungdoms Fællesråd eller iværksætter.

Såfremt den studerende ikke opfylder betingelserne ovenfor, bringes indskrivningen til ophør.

Påbegyndte du uddannelsen tidligere end 1. september 2015, gælder der særlige frister.

Hvis det ikke går som forventet

Hvis usædvanlige forhold er skyld i, at du ikke kan overholde kravet om studieaktivitet eller gennemføre din uddannelse inden for den maksimale studietid, kan du søge om dispensation fra kravet/kravene.

Læs mere om dispensation og usædvanlige forhold

Hvem kan hjælpe mig?

Hvis du er blevet forsinket undervejs, og ikke kan leve op til kravene om studieaktivitet og gennemførselstid, kan du kontakte Studienævnet.

 

Sidst opdateret: 06.09.2017