Skip to main content

Organisationsadfærd og Human Ressource Management

Organisationsadfærd og Human Ressource Management

 Spørgsmål vedrørende emnerne inden for området Organisationsadfærd og Human Ressource Management, rettes til: Ulrik Wagner, Institut for Marketing og Management, e-mail: uw@sdu.dk

Human Ressource Management (HRM)

At lede og udvikle de menneskelige ressourcer kan skabe værdi for en organisation. HRM beskæftiger sig således med en vifte af emner så som motivation af medarbejdere, udvikling af kreativitet blandt personalet, strategiske indsatser overfor en bestemt medarbejder gruppe, ledelse af kulturelt forskellige medarbejdere, rekruttering for at nævne nogle mulige emner. 

Strategi, organisation og ledelse

Moderne organisationer, offentlige som private, befinder sig i dynamiske og komplekse omverdener, hvilket ikke mindst stiller krav til organisationernes strukturer (formelle som uformelle og interne som eksterne), deres ledelse og deres strategier, men samtidig også deres evne til at omstille sig og skabe vedvarende forandringer. Det aktualiserer forskellige emner som eksempelvis forandringsledelse, der indeholder problematikker, der ser på ledelse af forandringsprocesser, organisationskultur hvor organisationer fremmer og konserverer en specifik social adfærd, eller mellemledelse i private såvel som offentlige organisationer, hvor mellemlederen ofte befinder sig krydspresset mellem topledelse og medarbejderne.   

Corporate Social Responsibility (CSR)

Fokus på virksomheders sociale ansvar er taget til de senere år. Det tager mange former. Hvordan man i praksis får det udmøntet kan være besværligt, og kritikere har også antydet, at det er et tomt begreb, men det også er forsøgt indarbejdet i lovkrav.  

Sidst opdateret: 06.09.2017