Skip to main content

B2B marketing og International Business

Internationalization

 

Questions about the topics within the subject area of B2B Marketing and International Business should be directed to: Martin Hannibal, Department of Marketing and Management, e-mail: mhk@sam.sdu.dk 

 

Digital internationalization  (Can be written in Danish or English)

As more and more industries become digitalized in sale, marketing, co-operation, procurement etc. the companies will have new tasks in a world still more agile and online. How can firms solve these problems and how is it possible to find the right employees?

The assignment can focus on one firm, a group of firms or an industry – or be theoretical.

 

Business-to-business and the social media (Can be written in Danish or English)

A lot of firms that are active on the business-to-business markets have become very active on the social media as Facebook and LinkedIn. What is the purpose of these activities and what are the challenges the firms are facing?

The assignment can focus on one firm, a group of firms or an industry – or be theoretical.

 

Internationalisering af virksomheder (Can be written in Danish or English)

Virksomheder, som står overfor at skulle eksportere eller udvide sit engagement internationalt står overfor en række udfordringer i forbindelse med internationalisering. Hvilke afhænger af mange ting, som for eksempel hvilken ydelse, der er tale om, hvilket marked, man gerne vil ind på, og hvor eksporterfaren virksomheden er. Opgaven kan belyse en konkret virksomheds eller en branches udfordringer i forhold til internationalisering generelt eller i forhold til en konkret udfordring.

 

Foundation of a new, global firm (Can be written in Danish or English)

More and more companies in Denmark and abroad start with sale, marketing, procurement etc. on a global scale from the foundation. How is this possible for a newly founded firm and what are the challenges the firms face? What type of employees do the firms need and how do they find them?

The assignment can focus on one firm, a group of firms or an industry – or be theoretical.

 

The impact of new technologies on internationalization processes (Can be written in Danish or English)

New technology and innovations like e.g. 3.D printers, online data and programs, digitalization of service is changing the way in which many industries are working internationally and the firms are becoming still more virtual, global and agile. This typically takes place in a global context of highly complex patterns of relations. What are the consequences for the firms – both seen from the perspective of established (small or large) firms and for newly established firms?

The assignment can focus on one firm, a group of firms or an industry – or be theoretical.

 

Entry Mode  (Can be written in Danish or English)

Hollesen (2014) beskriver 3 tilgange til internationalisering (hierarchical mode, intermediate mode og export mode). Med udgangspunkt i faktorer der påvirker graden af internationalisering, belyses fordele og ulemper ved forskellige entry modes.

Litteratur:

Hollesen, S. (2014) Global Marketing 6th edt. Pearson: London 

 

Acquisition versus Greenfield investering (Can be written in Danish or English)

Globalisering hvor virksomheden ejer og kontrollerer selskabet i det nye land, kaldes også for ”hierarchical mode”.  I forbindelse med at bygge et nyt selskab op fra bunden versus at købe et eksisterende selskab, er der forskellige faktorer der bør indgå i analysen og valget. Eksempelvis kan det være hensigtsmæssigt at gennemføre en ”Due Diligence” i forbindelse med et opkøb. Dette emne tager udgangspunkt i en analyse af de forskellige faktorer en virksomhed skal være opmærksom på i forbindelse med at købe (aquisition) et selskab i udlandet versus at starte et nyt selskab op fra bunden af (greenfield investment).

 

Internationaliseringsprocesser i danske medicinalvirksomheder (Can be written in Danish or English)

Den danske medicinalindustri har en række markante farmaceutiske virksomheder, der alle blev internationaliseret tidligt: Novo Nordisk, LEO Pharma, Lundbeck, ALK-Abello m.fl. Hvilke internationaliseringsvalg har danske medicinalvirksomheder gjort over tiden i forhold til valg af afsætningsmarkeder (lande, kundesegmenter?) og forsyningskanaler (råvarer, arbejdskraft etc.?), entry-modes (eksport-, licens- og investeringsformer?) etc., samt hvorledes har virksomhederne investeret i bearbejdningen af de udenlandske markeder? Er det muligt at udlede bestemte internationaliseringsmønstre, som nogle teorier mener at påvise? Hvilke dele af medicinalvirksomhedernes værdikæde er blevet inddraget i denne internationaliseringsproces – hvorfor og hvordan - samt hvilke økonomiske konsekvenser har disse valg medført? Hvilken betydning har omgivelsesforholdene (sundhedspolitiske, økonomiske, legale etc.) haft for internationaliseringsvalgene? Dette er blot nogle af de spørgsmål et BA-projekt om medicinalvirksomhedernes internationalisering kan kaste sig ud i.

 

Styring og ledelse af udenlandske datterselskaber – Centers of Excellence (Can be written in Danish or English)

Traditionelt har udenlandske datterselskaber haft en udførende (”implementator”-) rolle i internationale koncerndannelser (MNC’s), hvor hovedparten af aktiviteterne inden for FoU, produktudvikling, konceptudvikling inden for markedsføring etc. almindeligvis har ligget i moderselskabet. I det seneste årti har flere og flere multinationale selskaber henlagt særlige udviklingsbærende aktiviteter i ”Center of Excellences”, hvor bestemte udenlandske datterselskaber har fået en særlig rolle eller funktion i den internationale koncerndannelse i et tæt, horisontalt samspil med andre udenlandske enheder eller alliancepartnere. Litteraturen inden for området er i en rivende udvikling og der findes en lang række casestudier om emner.

 

 

Markedsføring på Business-to-Business markedet

 

Alliancer og tætte samarbejder (Can be written in Danish or English)

Udviklingen på mange markeder betyder at virksomhederne i stadigt større omfang etablerer tæt samarbejde eller alliancer med andre virksomheder. Men hvad er egentlig fordelene ved strategiske samarbejder, hvad er omkostningerne, hvordan udvælger man ”de rigtige” partnere og hvad er de strategiske beslutninger? Er der yderligere begrænsninger i forhold til danske virksomheder?

 

Outsourcing og valg af organisationsform (Can be written in Danish or English)

For mange virksomheder er beslutningen om ’make or buy’ helt afgørende. Det vil sige beslutningerne om, hvorvidt man selv skal producere eller outsource til andre. Samtidig skal man også træffe beslutning om, hvordan en evt. outsourcing skal organiseres. Opgaven kan både besvares teoretisk ifht. disse overvejelser eller praktisk ifht. en konkret virksomhed.

 

Værdiskabelse (Can be written in Danish or English)

Ud fra moderne service tankegang kan man argumentere for, at alle virksomheder er servicevirksomheder. Serviceledelse kræver fokus på brugeren, på processen og på evnen til at skabe værdi for og med kunden. En opgave kan være at undersøge udfordringer og muligheder i at involvere kunden i værdiskabelsesprocessen. En anden mulighed er at fokusere på virksomhedens service system og betydningen af dette i forhold til, hvordan kunderne oplever kvalitet og/ eller i forhold til virksomhedens indtjening.

 

Omstilling fra produktions- til servicevirksomhed (Can be written in Danish or English)

For en række produktionsvirksomheder ligger der et indtjeningspotentiale i at tilbyde serviceydelser i tilknytning til eller som en integreret del af en vareleverance. Forudsætningen for, at det giver et positivt afkast, er, at virksomheden formår at kombinere produktionslogik og servicelogik i et attraktivt og profitabelt tilbud til kunderne. En opgave kan være at analysere, hvordan forskellige virksomheder har løst denne opgave. En anden mulighed er at undersøge en enkelt virksomheds kombinerede service- og produktydelser (hybrid offerings) og se på, hvad der skal til for at få succes på markedet.

 

Technology and innovation management

 

New technology (Can be written in Danish or English)

New technology and innovations like e.g. 3.D printers, online data and programs, digitalization of service is changing the way in which many industries are working and the firms are becoming still more virtual, global and agile. This typically takes place in a global context of highly complex patterns of relations. What are the consequences for the firms – both seen from the perspective of established (small or large) firms and for newly established firms?

The assignment can focus on one firm, a group of firms or an industry – or be theoretical.

Sidst opdateret: 06.09.2017