Skip to main content

Erhvervsøkonomisk seminar

Seminaret er et valgfag, der giver dig mulighed for at designe og gennemføre en videnskabelig analyse af et problem. Problemet kan være i form af et teoretisk spørgsmål eller en erhvervsøkonomisk problemstilling fra en virksomhed eller en anden organisation.

Et seminar, der behandler et teoretisk emne kan udarbejdes som et litteraturstudium. Det kan også indeholde en empirisk undersøgelse. Empiri kan være både primære data eller sekundære data fra databaser på biblioteket, en virksomhed eller andre kilder.  Eksamen er i form af en rapport i hvilken du præsenterer din analyse og resultater i en form, der lever op til akademiske standarder.

Du kan vælge mellem to forskellige typer seminar, 5 ECTS og 10 ECTS. I 10 ECTS seminaret skal du, for at kunne deltage i eksamen, henover semesteret deltage i en seminarrække, der består af fire skrivegruppemøder og et seminarmøde. Se mere om dette i fagbeskrivelsen og læseplanen.

Læs om formalia til skriftlige rapporter under "Eksamen". 

Proces for det erhvervsøkonomiske seminar:

Du finder fagbeskrivelserne for Erhvervsøkonomisk seminar her:

Erhvervsøkonomisk seminar  - 5 ECTS
Erhvervsøkonomisk seminar  - 10 ECTS

 

Bemærk at der er forskellige krav til aktiviteter i løbet af semesteret alt efter om du skriver erhvervsøkonomisk seminar 5 eller 10 ECTS. Læs mere under punkt 6.

Erhvervsøkonomisk seminar skrives i grupper på 2 – 3 studerende. Start med at danne gruppe og at blive enige om, hvilket fagområde og emne I ønsker at skrive indenfor.

Studerende der ikke selv har fundet sammen med andre i en gruppe, vil administrativt blive tildelt en gruppe. For så vidt muligt tildeles en gruppe indenfor det valgte fagområde.

 

Inden I går i gang med seminaret, skal I vælge emne.

Indlever gruppevis ønske om fagområde og indenfor dette to emner, i prioriteret rækkefølge.  Som eksempel kan I på blanketten fx hakke af ud for "Regnskab" og under listen med fagområder angive to emner, fx "Activity Based Costing" og "Company Analysis".

Senere skal I, sammen med jeres vejleder, blive enige om en arbejdstitel og en foreløbig problemstilling (se punkt 5). Se mere om emner indenfor de enkelte fagområder ved at klikke på de links, der er nederst på siden. 

Det er muligt selv at formulere et emne og skrive dette på blanketten som det ene ud af de to ønskede emner under et givent fagområde. Forslag til selvformuleret emne skal som minimum indeholde 5-10 linjer, der beskriver den problemstilling, I gerne vil arbejde med, herunder eventuelt forslag til teoretisk ramme og metode for evt. empirisk undersøgelse. Jo bedre forslaget til emne er forklaret, des bedre er chancen for at få det godkendt. Søg inspiration til selv at formulere et emne i de emner, der ligger under fagområderne.

Ønske om emne (og fagområde) sker via den digitale blanket.
5 ECTS seminar klik her for at komme til blanketten.
10 ECTS seminar klik her for at komme til blanketten.

Vær opmærksom på, at der er emner, som kun kan skrives på engelsk, og at der på øvrige emner kan være begrænset kapacitet til at vejlede på dansk. Husk derfor at angive, om I kun ønsker de valgte emner, hvis de kan skrives på dansk.

Om udfyldning af den digitale blanket:

  • Gruppen aftaler, hvem der står for at oprette blanketten. Det er kun den, der opretter, der kan arbejde i blanketten. De øvrige i gruppen får tilsendt en mail, hvor de skal godkende, hvad redaktøren har lagt ind.
  • Den, der opretter, skal bruge e-mailadressen på øvrige gruppemedlemmer for at kunne melde de andre til på samme blanket. Husk at bruge jeres SDU mail.
  • Bemærk, at I på dette stadie udelukkende kan udfylde felter med gruppemedlemmer og ønske om emne. Yderligere felter (arbejdstitel og foreløbig problemstilling) udfyldes når I har fået en vejleder og et emne.
  • Bemærk, at blanketten først indsendes, når der klikkes på "send". Bemærk dog, at når I har oprettet blanketten (klikket på Gem), kan I ikke selv ændre i hvem, der står på blanketten. I kan heller ikke ændre emne. Så vent med at udfylde blanketten, til I har styr på de ting.
  • Hvis blanketten bliver afvist, er I nødt til at oprette en ny blanket.

Deadline for at indlevere gruppedannelse, og ønske om fagområde og emne:

  • 1. maj for seminarer med aflevering i november (uge 48).

Husk at melde dig til faget som til alle andre fag i tilmeldingsperioden.

Tag kontakt til den tildelte vejleder og bliv enige med denne om en arbejdstitel og foreløbig problemstilling. Når I er enige, udfylder I resten af blanketten og indsender den, så vejleder formelt kan godkende jeres aftale.

Aftalen skal udfyldes og indsendes senest (forudsat, at den bliver godkendt, er det indsendelsesdatoen, der tæller):
Den 1. oktober for seminarer med aflevering i november (uge 48).

Arbejd med seminaret og brug din vejleder fornuftigt.

Hvis du skriver 10 ECTS seminar

- skal du
i løbet af semesteret deltage i 4 workshops samt et afsluttende seminarmøde med deltagelse af vejleder. Læs mere om både formalia og praktisk afvikling af begge dele i fagbeskrivelsen.

Bemærk, at seminaret skal overholde ”Formalia til skriftlige rapporter”. I finder den på siden om eksamen.

Dato for aflevering af seminaret fremgår af eksamensplanen.
Information om dato(er) for mundtligt forsvar og opponering offentliggøres på eksamenssiden / Blackboard (kun gældende for 10 ECTS seminar).

Blanket til emnevalg og godkendelse af foreløbig problemformulering for erhvervsøkonomisk seminar (10 ECTS).

Blanket til emnevalg og godkendelse af foreløbig problemformulering for erhvervsøkonomisk seminar (5 ECTS).

Informationsmøde
Informationsmødet afholdes d. 27. april 2021 kl. 12.00-12.30 via ZOOM-ID: https://syddanskuni.zoom.us/j/65969506880;

Slides vedr. informationsmødet bliver tilgængelige her.
Studerende der ikke havde mulighed for at deltage i mødet, kan rette henvendelse til Jan Møller Jensen, jmj@sam.sdu.dk for adgang til optagelsen, efter mødet.
Informations slides fra biblioteket bliver tilgængelige her 

Fagområder - klik på linket for at se mulige emner

Nedenfor er der links til i forvejen formulerede emner indenfor en række fagområder.

Bemærk, at for emner formuleret på engelsk skal rapporten skrives på engelsk, og vejledning samt forsvar gennemføres på engelsk. Hvis det er muligt at skrive rapporten på dansk, vil det fremgå ud for det pågældende emne.

Regnskab

Finansiering

Operations and Supply Chain Management

Organisationsadfærd og Human Resource Management

Organisationsstruktur og Strategi

B2C marketing og Kommunikation 

B2B marketing og International Business

Innovation

Bibliotek

https://mitsdu.dk/da/bibliotek kan du: 

Søge i alle bibliotekets ressourcer: Søg artikler, bøger og andet materiale.

Finde relevante databaser på Libguiden:Virksomheds og markedsinformation. Libguiden er en god oversigt med link til databaser inden for fagområdet.

Hvert semester holder vi flere workshops i ”Find din litteratur”, hvor vi hjælper dig til at finde den bedste litteratur til dit projekt. Se datoer og mere information på Kurser og Events.

Sidst opdateret: 21.04.2021