Skip to main content

Fagbeskrivelser 2017-2018

Fagbeskrivelserne er godkendt af studienævnet, men mindre rettelser vil kunne forekomme frem til semesterstart. 

Vær venligst opmærksom på at denne profil blev udbudt for sidste gang i september 2016

1. semester:
Entrepreneurship og forretningsforståelse
Organisation med videnskabsteori (Organisation)
Kvantitative analyseredskaber (1.+2. semester)
Mikroøkonomi (tidligere virksomhedens økonomi) (1.+2. semester)

2. semester:
Marketing (Marketing)
Markedskommunikation og Reklame
Kvantitative analyseredskaber (1.+2. semester) - forsat fra E17
Mikroøkonomi (tidligere virksomhedens økonomi) (1.+2. semester) - fortsat fra E17

3. semester:
Brand Management
Finansiering eller Finansiering, investering og virksomhedsstrategi
It, kommunikation og organisation
Regnskab (3.+4. semester) - fortsætter F17
Samfundsøkonomiske rammebetingelser (3.+4. semester) - fortsætter F17

4. semester:
Markeds- og kommunikationsanalyse
Analyse af kvantitative survey data (Videregående kvantitative analyser)
Erhvervsjura
Regnskab (3.+4. semester) - fortsat fra E17
Samfundsøkonomiske rammebetingelser (3.+4. semester) - forsat fra E17

5. semester:
Valgfag (se liste nedenfor)

Der tages generelt forhold for ændringer til udbuddet af valgfag.

Valgfag udbudt af Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense:
Consumer Behaviour
DEMOLA (Only available upon special application process)
Enterprise Resource Planning / ERP-systemer
Erhvervsøkonomisk seminar 5 ECTS - læs mere her.
Erhvervsøkonomisk seminar 10 ECTS - læs mere her.
International Business
Management and Control
Operations and Supply Chain Management
Projektorienteret forløb - læs mere her.
Videregående årsregnskab

Forhåndsgodkendte valgfag udbudt af andre studienævn:

Studienævn for MMA, Økonomi, Mat-Øk og ERM:
An Introduction to Economic and Business History
Sportsøkonomi
The Economics of European Integration

Studienævn for Jura:
Arbejdsret
Selskabsret

Studienævn for Negot:
Kultursociologi

6. semester:
** International BtB Markedsføring eller
** Strategi og organisation
Bachelorprojekt

** Der skal vælges imellem enten International BtB Markedsføring eller Strategi og organisation.

Sidst opdateret: 08.02.2018