Skip to main content

Fagbeskrivelser 2016-2017

Fagbeskrivelserne er godkendt af studienævnet, men mindre rettelser vil kunne forekomme frem til semesterstart. 

Studerende optaget september 2016

1. semester:
Studiestartsprøven
Entrepreneurship og forretningsforståelse
Organisation med videnskabsteori (Organisation)
Kvantitative analyseredskaber (1.+2. semester) - fortsætter F17
Mikroøkonomi (tidligere virksomhedens økonomi) (1.+2. semester) - fortsætter F17

2. semester:
Marketing (Marketing)
Markedskommunikation og Reklame
Kvantitative analyseredskaber (1.+2. semester) - forsat fra E16
Mikroøkonomi (tidligere virksomhedens økonomi) (1.+2. semester) - fortsat fra E16

Studerende optaget september 2015

3. semester:
Brand Management
It, kommunikation og organisation
Finansiering eller Finansiering, investering og virksomhedsstrategi
Regnskab (3.+4. semester) - fortsætter F17
Samfundsøkonomiske rammebetingelser (3.+4. semester) - fortsætter F17

4. semester:
Markeds- og kommunikationsanalyse
Analyse af kvantitative survey data (Videregående kvantitative analyser)
Erhvervsjura
Regnskab (3.+4. semester) - fortsat fra E16
Samfundsøkonomiske rammebetingelser (3.+4. semester) - forsat fra E16

Studerende optaget september 2014

5. semester:
Valgfag (se liste nedenfor)

Der tages generelt forhold for ændringer til udbuddet af valgfag.

Valgfag udbudt af Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense:
Consumer Behaviour
Enterprise Ressource Planning / ERP-systemer
Erhvervsøkonomisk seminar 5 ECTS - læs mere her.
Erhvervsøkonomisk seminar 10 ECTS - læs mere her.
Management and Control
Projektorienteret forløb - læs mere her.
Videregående årsregnskab

Forhåndsgodkendte valgfag udbudt af andre studienævn:

Studienævn for Økonomi:
The Economics of European Integration
Sportsøkonomi
An Introduction to Economic History
Økonometri

Studienævn for Jura:
Arbejdsret
Markedsret
Selskabsret

Det Tekniske Fakultet:
Experts in Teams

6. semester:
** International BtB Markedsføring eller
** Strategi og organisation
Bachelorprojekt

** Der skal vælges imellem enten International BtB Markedsføring eller Strategi og organisation.

Sidst opdateret: 06.03.2018