Skip to main content

Fagbeskrivelser efterår 2018

Fagbeskrivelserne er godkendt af studienævnet med mindre andet fremgår.
Mindre rettelser vil kunne forekomme frem til semesterstart. 

Vær venligst opmærksom på at denne profil blev udbudt for sidste gang i september 2016

 

5. semester:
Valgfag
Der tages generelt forhold for ændringer til udbuddet af valgfag.

Valgfag udbudt af Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense:
Enterprise Resource Planning
Erhvervsøkonomisk seminar / 5 ECTS*
Erhvervsøkonomisk seminar / 10 ECTS*
International BtB Markedsføring
Management and Control
Operations and Supply Chain Management
Projektorienteret forløb
Videregående årsregnskab

* Der kan ikke vælges både 5 og 10 ECTS Erhvervsøkonomisk seminar.

Forhåndsgodkendte valgfag udbudt af andre studienævn:

Studienævn for MMA, Økonomi, Mat-Øk og ERM:
The Economics of European Integration
An Introduction to Economic and Business History

Studienævn for Jura:
Arbejdsret
Selskabsret

Studienævn for Negot:
Forbrugeradfærd
Kultursociologi

6. semester:

Obligatorisk
Bachelorprojekt

Der tages forbehold for ændringer.

Sidst opdateret: 17.07.2018