Skip to main content

Fagbeskrivelser 2017-2018

Fagbeskrivelserne er godkendt af studienævnet, men mindre rettelser vil kunne forekomme frem til semesterstart.

1. semester:
Studiestartsprøven
Entreprenørskab og forretningsforståelse
Matematik og Statistik(1.+2. semester) - fortsætter F18
Mikroøkonomi  (1.+2. semester) - fortsætter F18
Organisation med videnskabsteori

2. semester:
Brand Management and Marketing Communication

Marketing (Marketing)
Matematik og Statistik (1.+2. semester) - fortsat fra E17
Mikroøkonomi (1.+2. semester) - fortsat fra E17

Sidst opdateret: 14.11.2017