Skip to main content

Fagbeskrivelser efterår 2018

Fagbeskrivelserne er godkendt af studienævnet med mindre andet fremgår.
Mindre rettelser vil kunne forekomme frem til semesterstart.

1. semester:

Obligatorisk
Studiestartsprøve
Mikroøkonomi (fortsætter på 2. semester)
Matematik og Statistik (fortsætter på 2. semester)
Organisation med videnskabsteori
Entreprenørskab og forretningsforståelse

3. semester:

Obligatorisk
Finansiering eller Finansiering, investering og virksomhedsstrategi
Makroøkonomi (fortsætter på 4. semester)
Regnskab (fortsætter på 4. semester)
Consumer Behaviour

Der tages forbehold for ændringer.

Sidst opdateret: 17.07.2018