Skip to main content

Marketing og Brand Management

Uddannelsen løber over seks semestre (3 år). Uddannelsen er normeret til 180 ECTS - 60 pr. år. 1 ECTS svarer til ca. 27 arbejdstimer for en studerende. Du kan se regler for linjen i linjebeskrivelsen som findes sammen med studieordningen. Tallene i figuren nedenfor viser, hvor mange ECTS, der er afsat til hvert fag. De med * markerede fag evalueres med ekstern censur. De med ¤ markerede fag indgår i første årsprøven. Du skal deltage i prøverne i disse fag inden udgangen af det første studieår efter studiestart, og prøverne skal være bestået inden udgangen af første studieår efter studiestart, for at du kan fortsætte uddannelsen.

Fagbeskrivelser

Forår 2022
Efterår 2021
Forår 2021
Efterår 2020
Forår 2020
Efterår 2019
Forår 2019
Efterår 2018
Efterår 2017 - Forår 2018

 

OBS !! Der gøres opmærksom på at det ikke længere er muligt at vælge mellem Finansiering og Finansiering, investering og virksomhedsstrategi.
Studerende indskrevet pr. 1. september 2018 og herefter skal følge Finansiering.
Ønsker man at følge Finansiering, investering og virksomhedsstrategi kan dette alene ske efter individuel godkendt ansøgning til Studienævn for Erhvervsøkonomi.

Årgang 2017 og fremefter

 

Udlandsophold
Op til 30 ECTS kan tages i form af et ophold på et universitet eller en anden universitetsinstitution i udlandet (”udlandsophold”). Opholdet foretages normalt på 5. semester. Studerende, der ønsker at gennemføre udlandsophold skal selv sammensætte et program for opholdet. I det omfang, der er valgfag på 5. semester, skal fagene, der tages i udlandet skal kunne meriteres som sådanne. Dog kan op til 10 ECTS kan være indenfor andre områder af samfundsvidenskab. Hvis der er placeret linjefag på 5. semester, eller hvis der på anden måde er krav til indhold på 5. semester i linjebeskrivelsen, skal programmet understøtte dette. Programmet skal forhåndsgodkendes i studienævnet.

Fagbeskrivelser

Søger du fagbeskrivelser? Find dem her...

Klik her

Sidst opdateret: 02.11.2021