Skip to main content

Fagbeskrivelser 2017-2018

Fagbeskrivelserne er godkendt af studienævnet, men mindre rettelser vil kunne forekomme frem til semesterstart.

1. semester:
Studiestartsprøven
Entreprenørskab og forretningsforståelse
Matematik og Statistik(1.+2. semester) - fortsætter F18
Mikroøkonomi  (1.+2. semester) - fortsætter F18
Organisation med videnskabsteori

2. semester:
International Business
Marketing (Marketing)
Matematik og Statistik (1.+2. semester) - fortsat fra E17
Mikroøkonomi (virksomhedens økonomi) (1.+2. semester) - fortsat fra E17

3. semester:
International Business
Finansiering eller Finansiering, investering og virksomhedsstrategi
Regnskab (3.+4. semester) - fortsætter F18
Samfundsøkonomiske rammebetingelser (3.+4. semester) - fortsætter F18

4. semester:
International Økonomi
Erhvervsjura
Makroøkonomi (3.+4. semester) - fortsat fra E17
Regnskab (3.+4. semester) - fortsat fra E17
Videregående kvantitative analyser

5. semester:
Valgfag (se liste nedenfor)

Der tages generelt forbehold for ændringer til udbuddet i valgfag

Valgfag udbudt af Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense:
Brand Management
DEMOLA (Only available upon special application process)
Consumer Behaviour
Enterprise Resource Planning / ERP-systemer
Erhvervsøkonomisk seminar 5 ECTS - læs mere her.
Erhvervsøkonomisk seminar 10 ECTS - læs mere her.
Management and Control
Operations and Supply Chain Management
Projektorienteret forløb - læs mere her.
Videregående årsregnskab

Forhåndsgodkendte valgfag udbudt af andre studienævn:

Studienævn for MMA, Økonomi, Mat-Øk og ERM:
An Introduction to Economic and Business History
Sportsøkonomi
The Economics of European Integration

Studienævn for Jura:
Arbejdsret
Selskabsret

Studienævn for Negot:
Kultursociologi

6. semester:
Strategi og markeder
Bachelorprojekt

Sidst opdateret: 30.09.2019