Skip to main content

Fagbeskrivelser 2015-2016

Fagbeskrivelserne er godkendt af studienævnet, men mindre rettelser vil kunne forekomme frem til semesterstart.

Efterår 2015

 

 Forår 2016

1. semester:
- studerende optaget september 2015

Studiestartsprøven
Entrepreneurship og forretningsforståelse
Organisation med videnskabsteori (Organisation) 
Kvantitative analyseredskaber ( 1. + 2. sem. ) - fortsætter F16 
Virksomhedens økonomi (1. + 2. sem. ) - fortsætter F16      

3. semester:
- studerende optaget september 2014

International Business
Finansiering eller Finansiering, investering og virksomhedsstrategi
Regnskab ( 3. + 4. sem. ) - fortsætter F16 Samfundsøkonomiske rammebetingelser (3. + 4. sem.) - fortsætter F16                       

5. semester:
- studerende optaget september 2013

Valgfag (se liste nedenfor)

Valgfag udbudt af Studienævn for Erhvervsøkonomi

Brand Management
Enterprise Resource Planning / ERP-systemer
Empirical Research in Business (24/6: aflyst pga. for få tilmeldte)
Erhvervsøkonomisk seminar (5 ECTS) - bemærk: Du skal selv finde et emne og en vejleder, der vil vejlede i emnet. Emnet skal godkendes på den digitale kontrakt.
International Management
Krisekommunikation og PR
Management and Control
Projektorienteret forløb
Ressourcestyring og Supply Chain Management
Videregående årsregnskab

Særligt vedr. tilmelding til Erhvervsøkonomisk seminar på 10 ECTS:
Erhvervsøkonomisk seminar (10 ECTS)

Emnekatalog til erhvervsøkonomisk seminar på 10 ECTS.

Blanket til valg af emne og vejlederaftale findes under menupunktet "Blanketter til vejlederaftaler".

Forhåndsgodkendte valgfag udbudt af andre studienævn:         

Studienævn af Økonomi:
An Introduction to Economic History
Sportsøkonomi
The Economics of European Integration        

Studienævn for Jura:
Arbejdsret
Markedsret
Selskabsret     

Det Tekniske Fakultet: 
Experts in Teams

Der tages generelt forbehold for ændringer til udbuddet af valgfag.

 

 2. semester:
- studerende optaget september 2015 

Marketing (Marketing) 
International BtB Markedsføring 
Kvantitative analyseredskaber ( 1. + 2. sem. ) - fortsat fra E15 
Virksomhedens økonomi (1. + 2. sem. ) - fortsat fra E15           

4. semester:
- studerende optaget september 2014 

Strategi og organisation 
Analyse af kvantitative survey data (Videregående kvantitative analyser) 
Erhvervsjura 
Regnskab ( 3. + 4. sem. ) - fortsat fra E15  
Samfundsøkonomiske rammebetingelser (3. + 4. sem.) - fortsat E15

6. semester:
- studerende optaget september 2013

Markedskommunikation og Reklame eller
International Økonomi
Bachelorprojekt

*Der skal vælges imellem enten Markedskommunikation og Reklame eller International Økonomi.

Sidst opdateret: 10.07.2017