Skip to main content

Fagbeskrivelser efterår 2018

Fagbeskrivelserne er godkendt af studienævnet med mindre andet fremgår.
Mindre rettelser vil kunne forekomme frem til semesterstart.

1. semester:

Obligatorisk
Studiestartsprøve
Mikroøkonomi (fortsætter på 2. semester)
Matematik og Statistik (fortsætter på 2. semester)
Organisation med videnskabsteori
Entreprenørskab og forretningsforståelse

3. semester:

Obligatorisk
Finansiering eller Finansiering, investering og virksomhedsstrategi
Makroøkonomi (fortsætter på 4. semester)
Regnskab (fortsætter på 4. semester)
International BtB Markedsføring

5. semester:

Valgfag
Der tages generelt forhold for ændringer til udbuddet af valgfag. 

Valgfag udbudt af Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense:
Enterprise Resource Planning
Seminar in Business Economics / 5 ECTS*
Seminar in Business Economics / 10 ECTS*
Management and Control
Project- and Trainee Period
Videregående årsregnskab
Operations and Supply Chain Management

* Der kan ikke vælges både 5 og 10 ECTS Erhvervsøkonomisk seminar.

Forhåndsgodkendte valgfag udbudt af andre studienævn:

Studienævn for MMA, Økonomi, Mat-Øk og ERM:
The Economics of European Integration
An Introduction to Economic and Business History

Studienævn for Jura:
Arbejdsret
Selskabsret

Studienævn for Negot:
Forbrugeradfærd
Kultursociologi

6. semester

Obligatorisk
Bachelorprojekt

Der tages forbehold for ændringer.

Sidst opdateret: 28.08.2018