Skip to main content

Fagbeskrivelser 2017-2018

Fagbeskrivelserne er godkendt af studienævnet, men mindre rettelser vil kunne forekomme frem til semesterstart.

1. semester
Mikroøkonomi
Matematik og Statistik
Organisation med videnskabsteori
Regnskab
Studiestartsprøven

2. semester
Erhvervsjura 
Marketing
Matematik og Statistik(fortsat fra 1. semester)
Mikroøkonomi (fortsat fra 1. semester)
Regnskab
Videregående kvantitative analyser

Kun for finansøkonomer og studerende på overgangsordning for PBA i Finans skal følge faget Marketing (Marketing).

Campusspecifikke fag (valgfag) udbudt af Studienævn for Erhvervsøkonomi:

Efterår 2017:
Brand Management
DEMOLA (Only available upon special application process)
Consumer Behaviour
Enterprise Resource Planning / ERP-systemer
Erhvervsøkonomisk seminar 5 ECTS - læs mere her.
Erhvervsøkonomisk seminar 10 ECTS - læs mere her.
Management and Control
Videregående årsregnskab

Forår 2018
Strategi og organisation

Matematik 2

Brand Management and Marketing Communication

Markeds- og kommunikationsanalyse

Business IT

Valgfag udbudt af Studienævn for MMA, Økonomi, Mat-Øk og ERM

An Introduction to Economic and Business History
Sportsøkonomi
The Economics of European Integration
International økonomi

Studienævn for Jura:
Arbejdsret
Markedsret

3. semester:
Finansiering
Bachelorprojekt

Sidst opdateret: 28.11.2017