Skip to main content

Fagbeskrivelser 2016-2017

Fagbeskrivelserne er godkendt af studienævnet, men mindre rettelser vil kunne forekomme frem til semesterstart.

Studerende optaget september 2016

1. semester:
Studiestartsprøven
Mikroøkonomi (tidligere virksomhedens økonomi) (1.+2. semester) - fortsættes F2017
# Kvantitative analyseredskaber (1.+2. semester) - fortsættes F2017
Regnskab (1.+2. semester) - fortsættes F2017
Organisation med videnskabsteori (Organisation)
* Campusspecifikt fag (valgfag) (5 eller 10 ECTS - kun for markedsføringsøkonomer)

2. semester:
Mikroøkonomi (tidligere virksomhedens økonomi) (1.+2. semester) - fortsat fra E16
Kvantitative analyseredskaber (1.+2. semester) - fortsat fra E16
Regnskab (1.+2. semester) - fortsat fra E16
Analyse af kvantitative survey data (Videregående kvantitative analyser)
Erhvervsjura
Marketing (Marketing)
* Campusspecifikt fag (valgfag) (5 eller 10 ECTS - kun for markedsføringsøkonomer)

Kun for finansøkonomer og studerende på overgangsordning for PBA i Finans skal følge faget Marketing (Marketing).

Campusspecifikke fag (valgfag) udbudt af Studienævn for Erhvervsøkonomi:

Efterår 2016:
Brand Management
Consumer Behaviour
Enterprise Resource Planning / ERP-systemer
Erhvervsøkonomisk seminar 5 ECTS - læs mere her.
Erhvervsøkonomisk seminar 10 ECTS - læs mere her.
Management and Control
Videregående årsregnskab

Valgfag udbudt af andre studienævn:
Studienævn for Økonomi:
An Introduction to Economic and Business History
Sportsøkonomi
The Economics of European Integration

Studienævn for Jura:
Arbejdsret
Markedsret

Det Tekniske Fakultet:
Experts in Teams

Studerende optaget september 2015

3. semester:
Finansiering (fagbeskrivelsen afventer)
Bachelorprojekt

Sidst opdateret: 07.11.2017