Skip to main content

Fagbeskrivelser 2015-2016

Fagbeskrivelserne er godkendt af studienævnet, men mindre rettelser vil kunne forekomme frem til semesterstart.

Efterår 2015

 

 Forår 2016

1. semester:
-studerende optaget september 2015
Virksomhedens økonomi (1. + 2. sem.) - fortsætter F16
Kvantitative analyseredskaber (1. + 2. sem.) - fortsætter F16
Regnskab (1. + 2. sem.) - fortsætter F16
Organisation med videnskabsteori (Organisation)
* Campusspecifikt fag (5 ECTS)

3. semester:
-studerende optaget september 2014
Finansiering
Bachelorprojekt

# Der kan søges om individuel fritagelse for statistikdelen af Kvantitativ analyseredskaber, forudsat faget indgår som valgfag i markedsføringsøkonomuddannelsen eller er bestået på finansøkonomuddannelsen. De 5 ECTS, som statistikdelen udgør, erstattes af valgfag/campusspecifikt fag.

* (Campusspecifikke fag = Valgfag) 
Markedsføringsøkonomer og Financial Controller: Der skal vælges i alt 15 ECTS. (se fagene nedenunder).
Finansøkonomer: Der skal vælges i alt 5 ECTS. (se fagene nedenunder).

Valgfag udbudt af Studienævn for Erhvervsøkonomi:
Brand Management
Enterprise Resource Planning / ERP-systemer
International Management
Krisekommmunikation og PR
Management and Control
Videregående årsregnskab

Godkendte valgfag udbudt af andre studienævn:

Studienævn af Økonomi:
An Introduction to Economic History
Sportsøkonomi
The Economics of European Integration

Studienævn for Jura:

Arbejdsret
Markedsret

Der tages generelt forbehold for ændringer til udbuddet af valgfag.

  2. semester:
-studerende optaget september 2015
Virksomhedens økonomi (1. + 2. sem.) - fortsat fra E15
Kvantitative analyseredskaber (1. + 2. sem.) - fortsat fra E15
Regnskab (1. + 2. sem.) - fortsat fra E15
Analyse af kvantitative survey data (Videregående kvantitative analyser)
Erhvervsjura
¤ Marketing (Marketing)
* Campusspecifikt fag (Valgfag) (kun for markedsføringsøkonomer).

¤ Kun for Finansøkonomer og studerende på overgangsordning for PBA i Finans skal følge faget Marketing (Marketing).
* Kun for markedsføringsøkonomer.

Campusspecifikke fag (valgfag) udbudt af Studienævn for Erhvervsøkonomi:
Erhvervsøkonomisk seminar (5 ECTS)
International BtB Markedsføring
It for Erhvervsøkonomer
Markedskommunikation og Reklame
Markeds- og kommunikationsanalyse
Matematik
Strategi og organisation

Godkendte valgfag udbudt af andre studienævn:

Studienævn af Økonomi:
 
International Økonomi

Studienævn for Market and Management Anthropology:
Marketing and Strategic Communication

Sidst opdateret: 07.11.2017