Skip to main content

Fagbeskrivelser forår 2021

Forbehold: 
Eventuelle ændringer i anbefalinger og retningslinjer fra Uddannelses- og Forskningsministeriet og sundhedsmyndighederne som følge af COVID-19, kan medføre behov for mindre ændringer i form og tidspunkter for undervisning og eksamen ift. angivelserne i fagbeskrivelserne. 
Ændringer vil blive oplyst på fagenes sider i Itslearning.
 
Studerende, der har fået en studienævnsafgørelse på at måtte erstatte et givet 5. ECTS obligatorisk fag (eks. Statistikdelen på faget Matematik og Statistik eller Erhvervsjura) med et valgfag henvises til nedenstående fag

Sidst opdateret: 16.11.2020