Skip to main content

Fagbeskrivelser forår 2019

Fagbeskrivelserne er godkendt af studienævnet med mindre andet fremgår.
Mindre rettelser vil kunne forekomme frem til semesterstart.

 

Sidst opdateret: 19.11.2018