Skip to main content

Fagbeskrivelser efterår 2021

Forbehold: 
Eventuelle ændringer i anbefalinger og retningslinjer fra Uddannelses- og Forskningsministeriet og sundhedsmyndighederne som følge af COVID-19, kan medføre behov for mindre ændringer i form og tidspunkter for undervisning og eksamen ift. angivelserne i fagbeskrivelserne. 
Ændringer vil blive oplyst på fagenes sider i Itslearning.
 

Financial controllere har mulighed for at vælge et 5 ECTS valgfag. 
For øvrige grupper af studerende på meritlinjerne vil valgfag alene være mulige, hvis der fra studienævnet er givet dispensation for erstatning af et andet fag.

For første semester: 

Foruden ovennævnte obligatoriske fag, kan der for studerende med baggrund som Financial Controller vælges et valgfag på 5 ECTS (se valgmuligheder nedenfor)

Følgende fag i udbud til meritordningernes aktuelle uddannelsesbaggrunde afholdes over 1. og 2. semester med 5 ECTS afholdt i hvert semester
Mikroøkonomi
Matematik og statistik
Regnskab
Makroøkonomi

For tredje semester: 
Fagene Regnskab og Makroøkonomi er delt med 5 ECTS i semestrene efterår 2021 og forår 2022

Sidst opdateret: 19.05.2021