Skip to main content

Fagbeskrivelser efterår 2018

Fagbeskrivelserne er godkendt af studienævnet med mindre andet fremgår.
Mindre rettelser vil kunne forekomme frem til semesterstart.

HA meritforløb efterår 2018

 

1. semester:
Studiestartsprøve

Mikroøkonomi (fortsætter på 2. semester)
Matematik og Statistik (fortsætter på 2. semester)
Organisation med videnskabsteori
Regnskab (fortsætter på 2. semester)

3. semester:
Finansiering
Bachelorprojekt

Campusspecifikke fag (valgfag)

Valgfag udbudt af Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense:
Consumer Behaviour
Enterprise Resource Planning
Erhvervsøkonomisk seminar / 5 ECTS*
Erhvervsøkonomisk seminar / 10 ECTS*
International BtB Markedsføring**
Management and Control ***
Videregående årsregnskab***

* Der kan ikke vælges både 5 og 10 ECTS Erhvervsøkonomisk seminar
** Kun Markedsføringsøkonomer
*** Kun Finansøkonomer og Financial Controllere

Forhåndsgodkendte valgfag udbudt af andre studienævn:

Studienævn for MMA, Økonomi, Mat-Øk og ERM:

An Introduction to Economic and Business History

Studienævn for Jura:
Arbejdsret
Selskabsret

Der tages forbehold for ændringer.

Sidst opdateret: 17.07.2018