Skip to main content

Fagbeskrivelser 2015-2016

Fagbeskrivelserne er godkendt af studienævnet, men mindre rettelser vil kunne forekomme frem til semesterstart.

Efterår 2015   Forår 2016

1. semester:
- studerende optaget september 2015

Studiestartsprøven
Entrepreneurship og forretningsforståelse
Organisation med videnskabsteori (Organisation)
Kvantitative analyseredskaber (1. + 2. sem.) - fortsætter F16
Virksomhedens økonomi (1. + 2. sem.) - fortsætter F16

3. semester:
- studerende optaget september 2014

Finansiering eller Finansiering, investering og virksomhedsstrategi
Ressourcestyring og Supply Chain Management
Regnskab (3. + 4. sem.) - fortsætter F16
Samfundsøkonomiske rammebetingelser (3. + 4. sem.) - fortsætter F16                       

5. semester:
- studerende optaget september 2013          

Valgfag udbudt af Studienævn for Erhvervsøkonomi
Brand Management
Enterprise Resource Planning / ERP-systemerEmpirical Research in Business (24/6: aflyst pga. for få tilmeldte)
Erhvervsøkonomisk seminar (5 ECTS) - bemærk: Du skal selv finde et emne og en vejleder, der vil vejlede i emnet. Emnet skal godkendes på den digitale kontrakt.
International Management
It, kommunikation og organisation
Krisekommmunikation og PR
Projektorienteret forløb 
Videregående årsregnskab
Management and Control

Særligt vedr. tilmelding til Erhvervsøkonomisk seminar på 10 ECTS:
Erhvervsøkonomisk seminar (10 ECTS) 

Emnekatalog til erhvervsøkonomisk seminar på 10 ECTS.

Blanket til valg af emne og vejlederaftale findes under menupunktet "Blanketter til vejlederaftaler".

Forhåndsgodkendte valgfag udbudt af andre studienævn:

Studienævn af Økonomi:
An Introduction to Economic History
Sportsøkonomi
The Economics of European Integration

Studienævn for Jura:
Arbejdsret
Markedsret
Selskabsret

Det Tekniske Fakultet:
Experts in Teams

Der tages generelt forbehold for ændringer til udbuddet af valgfag

 

2. semester:
- studerende optaget september 2015

Marketing (Marketing)
Matematik
It for Erhvervsøkonomer
Kvantitative analyseredskaber (1. + 2. sem.) - fortsat fra E15
Virksomhedens økonomi (1. + 2. sem.) - fortsat fra E15

4. semester:
- studerende optaget september 2014

Strategi og organisation
Analyse af kvantitative survey data (Videregående kvantitative analyser)
Erhvervsjura
Regnskab ( 3. + 4. sem. ) - fortsat fra E15 
Samfundsøkonomiske rammebetingelser (3. + 4. sem.) - fortsat E15

6. semester:
- studerende optaget september 2013

Markedskommunikation og Reklame eller
Strategi og markeder 
Bachelorprojekt 

*Der skal vælges imellem enten Markedskommunikation og Reklame eller Strategi og Marked.

Sidst opdateret: 06.09.2017