Skip to main content

Fagbeskrivelser 2014-2015

Fagbeskrivelserne er godkendt af studienævnet, men mindre rettelser vil kunne forekomme frem til semesterstart.

Efterår 2014   Forår 15

1. semester:
- studerende optaget september 2014
Studiestartsprøven
Entrepreneurship og forretningsforståelse
Organisation med videnskabsteori (Organisation)
Kvantitative analyseredskaber (1. + 2. sem.) - fortsætter F15
Virksomhedens økonomi (1. + 2. sem.) - fortsætter F15

3. semester:
- studerende optaget september 2013
Finansiering eller Finansiering, investering og virksomhedsstrategi
Ressourcestyring og Supply Chain Management
Regnskab (3. + 4. sem.) - fortsætter F15
Samfundsøkonomiske rammebetingelser (3. + 4. sem.) - fortsætter F15

5. semester:
- studerende optaget september 2012

Valgfag udbudt af Studienævn for Erhvervsøkonomi
Business Research Methods
Brand Management
Enterprice Resource Planning / ERP-systemer
Erhvervsøkonomisk seminar (5 ECTS) - Tilmelding sker ikke via Studentselvbetjeningen, kun ved indgåelse af en vejlederkontrakt, som afleveres i Studiekontakten, se nærmere i fagbeskrivelsen.
International Management
It, kommunikation og organisation
Krisekommmunikation og PR
Projektorienteret forløb - Tilmelding sker ikke via Studentselvbetjening, kun ved indgåelse af en vejlederkontrakt, som afleveres i Studiekontakten, se nærmere i fagbeskrivelsen.
Videregående årsregnskab
Virksomhedens økonomiske styring

Særligt vedr. tilmelding til Erhvervsøkonomisk seminar på 10 ECTS:
Erhvervsøkonomisk seminar (10 ECTS) - Tilmelding sker ikke via Studenterselvbetjening, kun ved indlevering af en emnevalgsblanket og efterfølgende indgåelse af en vejlederkontrakt, som afleveres i Studiekontakten, se nærmere i fagbeskrivelsen.

Link til Emnevalgsblanketten findes her!
Emnekatalog til erhvervsøkonomisk seminar på 10 ECTS.
Vejlederaftalen findes under menupunktet "Blanketter til vejlederaftaler".

Forhåndsgodkendte valgfag udbudt af andre studienævn:

Studienævn af Økonomi:
The Economics of European Integration
Sportsøkonomi
An Introduction to Economic History
Labour Market Economics

Studienævn for Jura:
Arbejdsret
Markedsret

Det Tekniske Fakultet:
Experts in Teams (Bemærk! Det er afgørende, at man kan deltage i forelæsningerne både onsdag og torsdag fra 12.00-16.00, så inden du melder dig til faget, bedes du tjekke om dette er muligt for dig).

Der tages generelt forbehold for ændringer til udbuddet af valgfag

 

2. semester:
- studerende optaget september 2014
Marketing (Marketing)
Matematik
It for Erhvervsøkonomer
Kvantitative analyseredskaber (1. + 2. sem.) - fortsat fra E14
Virksomhedens økonomi (1. + 2. sem.) - fortsat fra E14

4. semester:
- studerende optaget september 2013
Strategi og organisation
Analyse af kvantitative survey data (Videregående kvantitative analyser)
Erhvervsjura
Regnskab ( 3. + 4. sem. ) - fortsat fra E14
Samfundsøkonomiske rammebetingelser (3. + 4. sem.) - fortsat E14


6. semester:

- studerende optaget september 2012
Markedskommunikation og Reklame eller
* Strategi og Marked
Bachelorprojekt 

* Der skal vælges imellem enten Markedskommunikation og Reklame eller Strategi og Marked.

Sidst opdateret: 13.03.2018