Skip to main content

Fagbeskrivelser efterår 2018

Fagbeskrivelserne er godkendt af studienævnet med mindre andet fremgår.
Mindre rettelser vil kunne forekomme frem til semesterstart.

1. semester:

Obligatorisk
Studiestartsprøve
Mikroøkonomi (fortsætter på 2. semester)
Matematik og Statistik (fortsætter på 2. semester)
Organisation med videnskabsteori
Entreprenørskab og forretningsforståelse

3. semester:

Obligatorisk
Finansiering eller Finansiering, investering og virksomhedsstrategi
Makroøkonomi (fortsætter på 4. semester)
Regnskab (fortsætter på 4. semester)
Operations and Supply Chain Management

5. semester:

Valgfag
Der tages generelt forhold for ændringer til udbuddet af valgfag.

Der skal vælges Videregående årsregnskab og/eller Management and Control

Valgfag udbudt af Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense:
Enterprise Resource Planning
Erhvervsøkonomisk seminar / 5 ECTS*
Erhvervsøkonomisk seminar / 10 ECTS*
International BtB Markedsføring
Projektorienteret forløb
Obligationsteori**

* Der kan ikke vælges både 5 og 10 ECTS Erhvervsøkonomisk seminar.
** Undervisning på Campus Slagelse.

Forhåndsgodkendte valgfag udbudt af andre studienævn:

Studienævn for MMA, Økonomi, Mat-Øk og ERM:
The Economics of European Integration
An Introduction to Economic and Business History
Econometrics with application
Finansiel risikostyring

Studienævn for Jura:
Arbejdsret
Selskabsret

Studienævn for Negot:
Forbrugeradfærd
Kultursociologi

6. semester

Obligatorisk
Bachelorprojekt

Der tages forbehold for ændringer.

Sidst opdateret: 28.08.2018