Skip to main content

Generel erhvervsøkonomi

Uddannelsen løber over seks semestre (3 år). Uddannelsen er normeret til 180 ECTS - 60 pr. år. 1 ECTS svarer til ca. 27 arbejdstimer for en studerende. Du kan se regler for linjen i linjebeskrivelsen som findes sammen med Studieordning. 

Tallene i figuren nedenfor viser, hvor mange ECTS, der er afsat til hvert fag. De med * markerede fag evalueres med ekstern censur. De med ¤ markerede fag indgår i første årsprøven. Du skal deltage i prøverne i disse fag inden udgangen af det første studieår efter studiestart, og prøverne skal være bestået inden udgangen af første studieår efter studiestart, for at du kan fortsætte uddannelsen.   Læs mere om fagene i fagbeskrivelserne som du kommer til ved at vælge punktet i menuen til venstre. Læs mere om krav til udlandsophold nederst på siden.

 

Årgang 2018 og fremefter

Årgang 2017

 

* Disse fag evalueres med ekstern censur.
¤ Disse fag indgår i 1. årsprøven. De skal bestås hver for sig, for at 1. årsprøven er bestået.

Årgang 2015/2016

* Disse fag evalueres med ekstern censur.
¤ Disse fag indgår i 1. årsprøven. De skal bestås hver for sig, for at 1. årsprøven er bestået.

Årgang 2014 og tidligere

 

Udlandsophold
Op til 30 ECTS kan tages i form af et ophold på et universitet eller en anden universitetsinstitution i udlandet (”udlandsophold”). Opholdet foretages normalt på 5. semester. Studerende, der ønsker at gennemføre udlandsophold skal selv sammensætte et program for opholdet. I det omfang, der er valgfag på 5. semester, skal fagene, der tages i udlandet skal kunne meriteres som sådanne. Dog kan op til 10 ECTS kan være indenfor andre områder af samfundsvidenskab. Hvis der er placeret linjefag på 5. semester, eller hvis der på anden måde er krav til indhold på 5. semester i linjebeskrivelsen, skal programmet understøtte dette. Programmet skal forhåndsgodkendes i studienævnet.

Fagbeskrivelser

Søger du fagbeskrivelser? Find dem her...

Klik her

Sidst opdateret: 16.09.2019