Skip to main content

Studieordninger

Når du er optaget på en uddannelse, bliver du indskrevet på den nyeste studieordning. Det vil sige, at det er den, du skal følge. Der kan komme ændringer til studieordningen, og vi forventer, at du læser den ved studiestart og løbende orienterer dig i den.

Studieordninger

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Linjebeskrivelser:
 Generel Sport   Energi Management    VIP
 2018    2018  
 2017  2017    2017  
 2016  2016    2016
 2015   2015    2015
   2013-2014    
 2012-2014  2012   2012-2014
 2010-2011  2010-2011    2010-2011
 2009  2009    2009

Meritordninger - tillæg til studieordningerne

For Markedsførings-, Finans-, Logistik-, Service- og Handelsøkonomer og Financial Controller til bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA

 

Tillæg til studieordning årgang 2020 og fremefter:

Meritordning på bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA for personer med følgende uddannelser fra erhvervsakademierne: Markedsførings-, Finans-, Logistik-, Service-, Handelsøkonom og Financial Controller

For Finans- og Markedsføringsøkonomer

Ældre studieordninger:
For bachelorstuderende der er optaget til semesterstart 1. september 2009 til og med 1. september 2011:
Studieordning, årgang 2009 (version 03)