Skip to main content

God valgskik

Valgsekretariatet er ansvarlig for afvikling af valg og tager sig af valgsupport samt administrative opgaver vedrørende valget.

Valgsekretariatet er upartisk og blander sig ikke i kandidaternes/listernes valgkamp, valgkampagner o.l.

Valgsekretariatet kan godt være behjælpelig med eksempeltvis offentliggørelse af valglisternes udtalelser på valg-hjemmesiden, men der vil gælde samme regler, muligheder og frister for alle implicerede lister/kandidater.

Procedure for offentliggørelse af listeudtalelser

Listeudtalelsen må max fylde 2 A4-sider.

Listeudtalelsen anbefales opdelt i afsnit – brug meget gerne underoverskrifter, punktopstilling og lign.

Listeudtalelsen må ikke indeholde billeder, links mv. og skal udelukkende bruges til at præsentere listen, dennes værdier og ambitioner ift. valget, så vælgerne kan gå til stemmeurnerne på et oplyst grundlag.

Når en liste (efter offentliggørelse af oversigter over kampvalg, fredsvalg og valgs bortfald) henvender sig til Valgsekretariatet med ønsket om at deres listeudtalelse bliver offentliggjort på valg-hjemmesiden, vil Valgsekretariatet kontakte evt. konkurrerende lister og oplyse om liste A’s henvendelse og give liste B, C, D osv. 24 timer til at melde ind med deres egen udtalelse såfremt de ønsker dette. Hvis de konkurrerende lister når at indsende deres listeudtalelser inden deadline, så bliver alle valglisters udtalelser til det pågældende delvalg uploadet på hjemmesiden samtidigt. Fair play!

Valgkampagner

Opstilling af valgboder, ophængning af valgplakater, uddeling af flyers og lignende er ikke en opgave for Valgsekretariatet.

Du er dog velkommen til at kontakte Teknisk service på 8888@sdu.dk.

Sociale medier

Det er naturligt, måske endda endnu mere i disse coronatider, at de opstillede kandidater/lister/foreninger fører valgkamp på de sociale medier. Her skal der ligeledes holdes en god tone. På de sociale medier gælder det også, at man altid holder sig til politik og ikke personsager – dvs. man går  efter bolden og ikke manden.

Hvis man føler, at nogle tager diskussionen for langt eller på anden vis overskrider grænser, så kontaktes forpersonen for den pågældende forening. Det er vigtigt, at ingen i forbindelse med valgkampen føler sig hængt ud eller på anden måde personligt krænket på de sociale medier.

Sidst opdateret: 18.09.2021