Skip to main content

Tilvalg og sidefag

Når du skal vælge tilvalg/sidefag er der mange forskellige muligheder. Du kan fx vælge et fra et andet fagområde, hvis du ønsker en mere tværfaglig profil - fx fra Samfundsvidenskab eller Sundhedsvidenskab. Hvis du ikke kan finde et relevant tilvalg/sidefag på SDU, er du også velkommen til at søge på et andet universitet.

Se listen med SDU's tilvalg/sidefag

Hvad skal jeg vide om tilvalg/sidefag?
Nedenfor får du svar på de ofte stillede spørgsmål omkring valg af tilvalg/sidefag.

1. Sidefag og tilvalg - hvad er forskellen?

Et sidefag består af en bachelordel på 45 ECTS – størstedelen af dit tredje studieår – og en kandidatdel på 45-75 ECTS.

Alle sidefag svarer til et undervisningsfag på de gymnasiale uddannelser. Hvis du kombinerer dit centrale fag med et sidefag på både bachelor- og kandidatniveau, kan du få undervisningskompetence på gymnasieniveau i begge fag.

Et tilvalg er et undervisningsforløb på 45 ECTS inden for et særligt fagområde. Ligesom et sidefag udgør et tilvalg størstedelen af dit tredje studieår, men det fortsætter ikke på din kandidatuddannelse og giver ikke undervisningskompetence.

Dit valg påvirker dine muligheder

Dit valg af sidefag eller tilvalg har betydning for, hvilke kandidatuddannelser du kan søge ind på.

I DIVA kan du afprøve forskellige kombinationsmuligheder og se, hvilke muligheder de forskellige tilvalg og sidefag giver.

2. Sidefag/tilvalg på et andet fakultet - hvordan?

Sidefag og tilvalg på bachelorniveau

Hvis du ønsker at tage et sidefag eller tilvalg på et andet fakultet, skal du planlægge dit studieforløb nøje, da du i nogle tilfælde kan blive nødt til at tage kurserne i en anden rækkefølge end normalt. 

Vi anbefaler, at du taler med både Studievejledningen på Naturvidenskab og den faglige vejleder på dit kommende sidefag/tilvalg for at se, hvordan undervisningen på centralfag og sidefag/tilvalg kan koordineres i praksis.

Sidefag på kandidatniveau

Din kandidatuddannelse bliver forlænget fra 120 til ECTS, hvis du kombinerer dit centralfag med et af følgende sidefag:

 • et humanistisk fag
 • Idræt og sundhed
 • Psykologi
 • Samfundsfag
 • Erhvervsøkonomi

Du kan søge om ekstra SU-klip til at læse de ekstra ECTS, du skal have på kandidatuddannelsen.

3. Søg om optagelse på sidefag/tilvalg

Du søger om optagelse på sidefag og tilvalg via Ansøgningsportalen senest 1. maj i det år, hvor du skal begynde på dit sidefag/tilvalg. 

Hvis du søger ind på et sidefag på et andet universitet, skal du også søge studienævnet om forhåndsmerit for dit sidefag/tilvalg.

Læs, hvordan du søger forhåndsmerit.

4. Kan jeg skifte sidefag/tilvalg?

Du har mulighed for at skifte sidefag/tilvalg indtil 3 uger efter semesterstart. Det gør du ved at skrive til Optagelsen via SPOC.

Overvej dit valg grundigt!

Det er vigtigt, at du overvejer grundigt, hvilket sidefag/tilvalg du søger ind på i første omgang. Du risikerer nemlig, at der ikke er flere pladser på det sidefag/tilvalg, du ønsker at skifte til, hvis du fortryder dit oprindelige valg.

Tag fat i Studievejledningen på Naturvidenskab, hvis du har brug for vejledning i forbindelse med dit valg.

5. Sidefag/tilvalg på et andet universitet - hvordan?

Du kan vælge at læse sidefag/tilvalg på et andet universitet, men det kræver en forhåndsgodkendelse fra dit studienævn.

Universiteterne er forskellige!

Hvis du ønsker at vide noget om sidefag og tilvalg på andre universiteter, skal du kontakte de pågældende universiteter for at få vejledning. Vær opmærksom på, at andre universiteter kan have andre ansøgningsfrister, optagelsesprocedurer og uddannelsesstrukturer end dem, du kender fra SDU.

Hvad skal jeg gøre?

 1. Find det sidefag/tilvalg, du ønsker at læse.
  Tjek de andre universiteters websider, både for uddannelsernes faglige indhold og for optagelses- og ansøgningsformalia.

 2. Få en forhåndsgodkendelse fra dit studienævn
  Uden  en forhåndsgodkendelse kan du ikke blive optaget på et tilvalg/sidefag på et andet universitet. Send en ansøgning til dit studienævn, hvor du oplyser følgende:  

  - navn på sidefag/tilvalg og universitet
  - hvor mange ECTS det samlede sidefag/tilvalg vægter
  - dit cpr-nr.

  Læs mere om forhåndsgodkendelse af merit

 3. Søg optagelse på sidefaget/tilvalget på det andet universitet.
  Husk, det er deres frister, der gælder.

 4. Giv SDU besked om, at du læser et andet sted
  Senest 1. maj skal du sende en elektronisk ansøgning til SDU via Ansøgningsportalen. Angiv, at du søger om "Tilvalg/sidefag ved anden institution", og vedlæg forhåndsgodkendelsen fra dit studienævn. Når du er optaget på det andet universitet, skal du give SDU besked ved at bekræfte studiepladsen i Ansøgningsportalen.

Hvordan skal jeg prioritere mine ansøgninger?

Hvis du søger om optagelse på sidefag/tilvalg både på SDU og på et andet universitet, skal du prioritere dine ansøgninger i den rækkefølge, du ønsker at blive optaget. Sidefaget/tilvalget, du søger om optagelse på ved et andet universitet, skal registreres som 'Bachelortilvalg' eller 'Sidefag ved anden institution for naturvidenskab'.

Du kan få hjælp til din ansøgning hos Studievejledningen på Naturvidenskab.


Søg ind på tilvalg/sidefag

Husk at søge senest 1. maj, hvis du skal starte tilvalg eller sidefag til sommer

Søg nu